Ειδήσεις

Βάσεις 2020 : Ανοδικά κινούνται οι περιζήτητες Σχολές

Aυξομειώσεις στην κίνηση των βάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, μια μικρή τεχνητή άνοδο λόγω της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας στα βασικά μαθήματα κάθε επιστημονικής κατεύθυνσης, αλλά συνολικά μικρές διαφορές σε σχέση με την περσινή διαδικασία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Η εξεταστική διαδικασία που ξεκίνησε μέσα στην ένταση των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία του κορωνοϊού, ευτυχώς ολοκληρώθηκε την Παρασκευή σε κλίμα ηρεμίας χωρίς επιστημονικά λάθη ή αμφισβητήσεις.

Σ’ αυτό το φόντο, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αναλυτή και διευθυντή των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνη Φλωρόπουλου καταγράφουν σήμερα μια πρώτη εικόνα σχετικά με τη φετινή κίνηση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και των αλλαγών που τυχόν θα διαπιστωθούν ανά επιστημονικό πεδίο. Οπως αναφέρει ο Φλωρόπουλος «τα θέματα που δόθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν παρουσιάζουν αξιόλογες αποκλίσεις ως προς τον βαθμό δυσκολίας με τα αντίστοιχα της περσινής περιόδου. Οι αλλαγές στη φετινή χρονιά περιορίζονται στην εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, στην οποία προστέθηκε φέτος για πρώτη φορά η Λογοτεχνία και η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, καθώς και η εισαγωγή Κοινωνιολογίας στη θέση των Λατινικών».

«Η εισαγωγή όμως της Λογοτεχνίας αποτελεί ένα θολό πεδίο, γιατί η μαθητική κοινότητα δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένη με τον νέο τρόπο εξέτασης» τονίζει. «Παράλληλα, η κατάργηση μόνο για φέτος των συντελεστών βαρύτητας αναμένεται να ωθήσει τις βάσεις προς τα πάνω, αφού οι συντελεστές βαρύτητας αφορούν τα δύο μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου που για τους περισσότερους είναι και τα δυσκολότερα» τονίζει.

Αλλάζει ο τρόπος
υπολογισμού των μορίων

Φέτος όμως αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, αφού και τα 4 μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου είναι ισοδύναμα. Ο Φλωρόπουλος εξηγεί ότι συγκεκριμένα «ο βαθμός καθενός από τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στην εικοσάβαθμη κλίμακα (με ένα δεκαδικό ψηφίο) πολλαπλασιάζεται επί 250. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με το 25. Αποτέλεσμα του νέου τρόπου υπολογισμού της βαθμολογίας είναι οι βάσεις να διαμορφώνονται ανά 25 μόρια. Ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε υποψηφίου θα καταλήγει έτσι ώστε τα δύο τελευταία ψηφία του να λήγουν σε 00 25 50 75, ενώ με το προηγούμενο σύστημα μπορούσε να διαμορφωθεί μια κλίμακα με αρίθμηση από 0-99. Συνέπεια του τρόπου αυτού υπολογισμού είναι να δούμε για πρώτη φορά πολλές ισοβαθμίες στην τελική θέση εισαγωγής σε κάθε σχολή. Τα μαθήματα σε κάθε πεδίο κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν καλύτερο βαθμό στο μάθημα Α. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει καλύτερη επίδοση στο μάθημα Β. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι όσοι ισοβαθμούν».

Και συνεχίζει: «Η τελική τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που αναφέρει ότι τρίτο κριτήριο θα είναι το άθροισμα βαθμολογιών Γ και Δ μαθημάτων είναι άνευ σημασίας, γιατί αφού ισοβαθμούν στα δύο πρώτα και έχουν την ίδια συνολική βαθμολογία, υποχρεωτικά το άθροισμα Γ+Δ θα είναι για όλους το ίδιο.

Η ιεράρχηση των μαθημάτων Α, Β, Γ, Δ σε κάθε πεδίο είναι:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Α. Αρχαία Ελληνικά, Β. Ιστορία, Γ. Κοινωνιολογία, Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Α. Μαθηματικά, Β. Φυσική, Γ. Χημεία, Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Α. Βιολογία, Β. Χημεία. Γ. Φυσική, Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Α. Μαθηματικά, Β. Οικονομία, Γ. Πληροφορική, Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι ο αριθμός θέσεων που είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των βάσεων φέτος δεν θα παίξει κανέναν ρόλο, γιατί είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο περσινό. Ειδικότερα ο Αντώνης Φλωρόπουλος εκτιμάει ανά επιστημονικό πεδίο:

 

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Οι δύο μοχλοί που σπρώχνουν τις βάσεις προς τα κάτω

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν σαφώς δυσκολότερα και αναμένονται χαμηλότερες επιδόσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι και οι βαθμολογίες στο μάθημα της Κοινωνιολογίας που εξετάζεται για πρώτη φορά, αναμένεται με βεβαιότητα ότι θα είναι χαμηλότερες από τις βαθμολογίες των Λατινικών που εξετάζονταν τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε δύο μοχλούς που σπρώχνουν τις βάσεις προς τα κάτω. Αν όμως συνυπολογίσουμε και την αυξητική πορεία που προκαλείται από την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας επέρχεται κάποια ισορροπία και δεν αναμένουμε σημαντικές διαφορές. Η εκτίμησή μας είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν, οι βάσεις θα σημειώσουν μικρή πτώση, ενώ σε πολλές σχολές, κυρίως υψηλόβαθμες θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα. Στα παιδαγωγικά που κατά μεγαλύτερο ποσοστό εισάγονται υποψήφιοι από τη θεωρητική κατεύθυνση, αναμένουμε και σε αυτά να κυμανθούν κοντά στα περσινά όρια, με πτώση στις σχολές της περιφέρειας, γιατί ίσως να αποφύγουν πολλοί να τις προτιμήσουν, λόγω της δυσκολίας που θα συναντήσουν φέτος στις μετεγγραφές. Αρκεί να σημειώσουμε ότι για τη μετεγγραφή νομοθετήθηκαν εκτός των άλλων και βαθμολογικά κριτήρια.

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικών Επιστημών

Αναμένεται μεγάλος αριθμός των επιτυχόντων

Στο Πεδίο αυτό έχουμε μεγάλο πλήθος σχολών που προέκυψαν από την αναβάθμιση των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια. Πολλοί λίγοι δεν θα καταφέρουν να πάρουν ένα εισιτήριο που τους οδηγεί έστω και σε μια χαμηλόβαθμη σχολή της περιφέρειας. Τα θέματα σε όλα τα μαθήματα ήταν λιγότερο απαιτητικά, ίσως και λόγω των ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε φέτος με εξαίρεση τη Φυσική Προσανατολισμού. Τα θέματα στη φυσική εκτός από τα πολλά σχήματα που ήταν αναγκαία, ήταν δυσκολότερα. Το δεύτερο θέμα, σε αντίθεση με περασμένες χρονιάς ήταν αρκετά δυσκολότερο. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η απαραίτητη γνώση από προηγούμενες τάξεις. Οι βαθμολογίες αναμένονται χαμηλότερες από πέρυσι με αποτέλεσμα να συμπιέζουν τις βάσεις. Υπάρχει και κάποια επιφύλαξη για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας που συνεξετάζεται για πρώτη φορά με τη Λογοτεχνία. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ή να δικαιολογήσουμε το αίσθημα αισιοδοξίας που βλέπουμε στους υποψηφίους όταν εξέρχονται από τα εξεταστικά κέντρα. Η πτωτική πορεία των βάσεων θα συνεχιστεί και φέτος, κυρίως στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές και όχι στις υψηλόβαθμες. Την πορεία αυτή θα καθορίσει η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας για πρώτη και τελευταία φορά. Οι Στρατιωτικές Σχολές θα σημειώσουν μικρή αύξηση γιατί εκτός των άλλων είναι ελκυστικές για πολλούς υποψηφίους, επειδή στους δύσκολους καιρούς αποτελούν ένα ασφαλές καταφύγιο.

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Σχολών Υγείας και Ζωής

Οι Ιατρικές Σχολές
δεν φαίνεται να πέσουν
κάτω από τα 19.000 μόρια

Είναι γνωστό ότι το Πεδίο αυτό το επιλέγουν κατά κανόνα οι άριστοι μαθητές που στοχεύουν να εισαχθούν σε μια Ιατρική Σχολή ή σε κάποια Σχολή Βιολογίας. Τα θέματα Φυσικής ήταν σαφώς δυσκολότερα ενώ η Βιολογία, χωρίς να δυσκολεύει, δημιούργησε προβλήματα γιατί τα ερωτήματα ήταν πολλά και πολλοί δεν πρόλαβαν να απαντήσουν σε όλα, αν και τα γνώριζαν. Οι επιδόσεις της πλειονότητας των υποψηφίων παραδοσιακά είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τις επιδόσεις των υποψηφίων των άλλων Πεδίων και τα δύσκολα θέματα δεν τους επηρεάζουν στον βαθμό που επηρεάζουν τους άλλους υποψηφίους. Οι βάσεις των Ιατρικών Σχολών θα επανέλθουν στα επίπεδα που συναντούσαμε πριν από δύο χρόνια και όχι στα περσινά που εμφάνισαν κάποια πτώση. Οι Ιατρικές Σχολές που είναι πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων δεν φαίνεται να πέσουν κάτω από τα 19.000 μόρια. Αυτά βέβαια θα τα εκτιμήσουμε με ασφάλεια μόλις ανακοινωθούν τα στατιστικά στοιχεία των αναλυτικών βαθμολογιών σε κάθε μάθημα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδια για τις Νοσηλευτικές Σχολές γιατί ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων παραμένει σταθερός, έχουμε ανακατανομή των προσφερόμενων θέσεων μεταξύ των Σχολών σε όλη την Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να συναντήσουμε και αυξομειώσεις των βάσεων της τάξης των 150 μορίων.

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Οικονομίας και
Πληροφορικής

Αύξηση βάσεων που μπορεί
να φτάσει και τα 300 μόρια

Το Πεδίο αυτό είναι ελκυστικό για πολλούς υποψηφίους επειδή παρέχει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων βρίσκεται στην Αττική, ή ύπαρξη πολλών σχολών στο Λεκανοπέδιο, ιδίως μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς υποψηφίους. Τα ευκολότερα θέματα σε όλα σχεδόν τα μαθήματα σε συνδυασμό με την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας οδηγούν σε αύξηση των βάσεων που μπορεί να φτάσει και τα 300 μόρια σε σχολές υψηλής ζήτησης. Αύξηση αναμένεται στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές που προσφέρουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Οι Σχολές Πληροφορικής, που οι περισσότερες είναι προσβάσιμες και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών, θα διαμορφώσουν βάση κοντά στην περσινή. Οι περισσότεροι υποψήφιοι που καταφέρνουν κάθε χρόνο να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο εισαγωγής, προέρχονται από το 4ο Πεδίο και όχι από το 2ο, γιατί τα μαθήματα του 4ου Πεδίου προσφέρονται για καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις.

Στα Παιδαγωγικά Τμήματα, που είναι προσβάσιμα από τους υποψηφίους όλων των Πεδίων, αναμένονται αυξήσεις βάσεων στις Σχολές της Αθήνας και μικρή πτώση στην περιφέρεια επειδή φέτος οι μετεγγραφές θα είναι πιο δύσκολες, λόγω του νέου πλαισίου που νομοθετήθηκε πρόσφατα, με συνέπεια να τις συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους λιγότεροι υποψήφιοι.

«Συμβουλεύουμε τους υποψηφίους, τώρα που τελείωσαν οι εξετάσεις, να φροντίσουν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών κάθε Σχολής, την έδρα τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα, τις ευκαιρείς απασχόλησης και γενικά την επαγγελματική αποκατάσταση που καθεμία προσφέρει. Οι πληροφορίες αυτές θα τους είναι πολύ χρήσιμες όταν σύντομα τον άλλο μήνα θα κληθούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους και να ιεραρχήσουν τις προτιμήσεις τους» καταλήγει ο Αντώνης Φλωρόπουλος.

Related posts

Πάτρα: Εργασίες ανάπλασης στις σκάλες της Αγίου Νικολάου

4press

Πάτρα: Ξενάγηση της Κινέζικης αποστολής στον Αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

4press

Τα F-16 Viper και το αεροσκάφος 5ης γενιάς η απάντηση κατά των S-400 στην Άγκυρα – Έτσι θα κερδίσει το αεροπορικό ισοζύγιο η Χώρα μας έναντι της Τουρκίας

4press