Ειδήσεις Συνεντεύξεις

Την Παρασκευή η παρουσίαση του έργου “ILONET” – Στόχος η Επιχειρηματική και Ερευνητική ανάπτυξη

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιήσει Συνέντευξη Τύπου για το έργο ILONET στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg GreeceItaly την Παρασκευή 24/07/2020 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ – Μαιζώνος 200, 26222, Πάτρα).

To project ILONET, υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία, Άξονας Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό 775.057,00 ευρώ.

Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο έργο συμμετέχουν επίσης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως εταίροι από την Ελλάδα αλλά και το University of Bari Aldo Moro και ο φορέας ARTI– Regional Agency for Technology and Innovation ως εταίροι από την Ιταλία. Η έναρξη του έργου έγινε τον Απρίλη του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 2020.

Το έργο Ilonet στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου μεταξύ των Δομών Διασύνδεσης (Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας , Γραφεία Διασύνδεσης), των Περιφερειών που συμμετέχουν στο Έργο σε Ελλάδα και Ιταλία, καθιστώντας δυνατή και αποδοτική τη μεταφορά οργανωτικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας και προάγοντας την συνεργασία για την στήριξη και την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα ερευνητικά κέντρα στην «αγορά».

Το έργο ILONET φιλοδοξεί να ασκήσει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενδυναμώνοντας την οικονομία της γνώσης, ενισχύοντας την αειφορική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας μια κουλτούρα καινοτομίας, προωθώντας και επιταχύνοντας την επιχειρηματική και ερευνητική ανάπτυξη σε τομείς προστιθέμενης αξίας, ισχυροποιώντας την εξειδίκευση της Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς ενδιαφέροντος, την αγροδιατροφή, τις ΤΠΕ, τον τουρισμό, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να διαμοιράσει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις μεθοδολογίες, τα οργανωτικά μοντέλα και τις επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της καινοτομίας, τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, την ενίσχυση και υποστήριξη υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 3 κύριες δράσεις:

1) Την ανάπτυξη και δημιουργία ενός Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Διασύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την αγορά

2) Την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δικτύου αυτού

3) Την ενίσχυση των ικανοτήτων των διαχειριστών των Δομών Διασύνδεσης μέσα από στοχευμένες ενέργειες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: http://www.interreg-ilonet.eu/

Related posts

ΠΑΤΡΑ: Η περιοχή του Αγίου Βασιλείου πληρώνει το τίμημα των εργασιών για τον σιδηρόδρομο

4press

Τουλάχιστον μέχρι 10 Απριλίου κλειστά σχολεία & πανεπιστήμια

4press

Αλλάζει πάλι ο καιρός – Βροχές, χιόνια & μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

4press