Συνεντεύξεις Υγεία & Fitness

ΚΑΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Το πρώτο ιδιωτικό Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης στην Ελλάδα που έχει θεραπεύσει πάνω από 5.000 ασθενείς

Στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, στην Πάτρα, βρίσκεται το πλέον σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών της “ΟΛΥΜΠΙΟΝ”. Πρόκειται για ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα κέντρα της Ευρώπης, το πρώτο ιδιωτικό κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της Ελλάδας και το μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα.

Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2003 και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κέντρου έχουν νοσηλευτεί πάνω από 3.500 ασθενείς κλειστής νοσηλείας και περίπου 4.000 εξωτερικοί ασθενείς. Πρόκειται για μια μεγάλη μονάδα αποκατάστασης, καθώς διαθέτει 135 κλίνες και πολυάριθμο προσωπικό.

Στο ΚΑΑ “Ολύμπιον” προσφέρονται θεραπείες επικεντρωμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε ασθενούς, για την όσο το δυνατόν καλύτερη επανένταξή του στην καθημερινή ζωή. “Γι’ αυτό υπάρχει ευρεία γκάμα προγραμμάτων που με τη βοήθεια των εξειδικευμένων μηχανημάτων πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα”, δήλωσε ο Φυσίατρος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου κύριος Ιωάννης Βλαχομήτρος, τονίζοντας ότι: “η διάρκεια παραμονής και ολοκλήρωσης του προγράμματος αποκατάστασης, καθορίζεται από τη γενική κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς και αποφασίζεται από την Ομάδα Αποκατάστασης”.

Η κυρία Κωνσταντίνα Γιώτη, Φυσίατρος του Κέντρου, αναφέρει ότι  « σε ένα Κέντρο Αποθεραπείας και  Αποκατάστασης, ο ασθενής αντιμετωπίζεται ολιστικά από εξειδικευμένη ομάδα αποκατάστασης. Τα ΚΑΑ της ΟΛΥΜΠΙΟΝ φροντίζουν ο ασθενής να ανακτήσει τη λειτουργικότητά  και την ανεξαρτησία του, αποτρέποντας σοβαρές επιπλοκές  και μειώνοντας το χρόνο αποκατάστασης. Στο Κέντρο μας εκπαιδεύεται ο ασθενής και το περιβάλλον του στις νέες συνθήκες μετά την ασθένεια ».

Ποια περιστατικά υποστηρίζει το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας

Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικά και γνωσιακά ελλείμματα (ημιπληγία, βαριά ημιπάρεση, παραπληγία, τετραπληγία, βαριά τετραπάρεση και βαριά παραπάρεση) που καθιστούν αδύνατη την ορθοστάτηση και τη βάδιση. Υποστηρίζει ασθενείς με προβλήματα στην κατάποση, στην ομιλία, στην επικοινωνία, στην αναπνευστική λειτουργία, στην λειτουργία των σφιγκτήρων τους κ.α. , τα οποία τους προκαλούν δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτησή τους. Τα ανωτέρω ελλείμματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων νευρολογικών παθήσεων (αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων , ΚΕΚ, σκλήρυνση κατά πλάκας, Guillain Barre΄, μυοπαθειών, νόσου κινητικού νευρώνα, εγκεφαλίτιδας, όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, τραυματισμών σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, κ.α), ορθοπεδικών επεμβάσεων (κατάγματος ισχίου, ολικών αρθροπλαστικών, σπονδυλοδεσίας), νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών και άλλων επεμβάσεων, πολυτραυματιών αλλά και  παθήσεων του αναπνευστικού, του ερειστικού συστήματος .

“Κάθε περιστατικό οφείλει να οδηγείται σ’ ένα κέντρο αποκατάστασης. Αυτό είναι το βέλτιστο που πρέπει να γίνεται για να επανέλθει το κάθε άτομο στις καθημερινές του λειτουργίες μετά από συγκεκριμένα χειρουργεία ή νευρολογικές παθήσεις. Δυστυχώς, εκτός από τον κόσμο ορισμένοι γιατροί, ακόμα δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το όφελος της αποκατάστασης, ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους ασθενείς τους”, τονίζει ο Γενικός Ιατρός του ΚΑΑ “Ολύμπιον” και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής της Πάτρας Γεώργιος Μερεκούλιας.

Ο κ. Π.Δ. έπειτα από τέσσερις εβδομάδες νοσηλείας στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΟΝ αυτοεξυπηρετείται κατά 90%

Ο κύριος Παναγιώτης Δ., 54 ετών αντιμετώπισε μηνιγγική αρτηριοφλεβική επικοινωνία νωτιαίου μυελού στο ύψος της ιεράς μοίρας με αποτέλεσμα να έχει ατελή παραπληγία.  Εισήχθη μετά τη διενέργεια εμβολισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΟΝ, όπου ακολούθησε εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπειών, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υδροθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Με την ενθάρρυνση των ιατρών και θεραπευτών του Κέντρου ανέκτησε μέσα σε τέσσερις εβδομάδες το 90% της λειτουργικότητάς του. Όπως, ο ίδιος δήλωσε, ένιωσε ότι έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του μετά από αυτό το συμβάν, όμως σήμερα με την υποστήριξη που έλαβε από το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΟΝ, στέκεται όρθιος, βαδίζει και μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και ανυπομονεί να ανακτήσει την λειτουργικότητά του στο 100%.

 

 

Θεραπευτήριο με τεχνολογία αιχμής

Στο τμήμα του θεραπευτικού γυμναστηρίου του Κέντρου Αποκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΟΝ περιλαμβάνεται ο συνδυασμός του παρακάτω εξοπλισμού:

  • Αντιβαρυτικός διάδρομος Alter G,
  • Σύστημα εκπαίδευσης βάδισης UnweighingsystemBiodex,
  • Ρομποτικό μηχάνημα πρώϊμης νευρολογικής αποκατάστασης HocomaErigo,
  • Ισοκινητικό ποδήλατο,
  • Ηλεκτρονικός δίσκος αξιολόγησης και εκπαίδευσης ισορροπίας Biodex,
  • Εργομετρικά ποδήλατα ERS Ergoline Reha System.

Υπηρεσίες με  επίκεντρο τον άνθρωπο

Υδροθεραπεία: Τα προγράμματα υδροθεραπείας πραγματοποιούνται σε υπερσύγχρονους χώρους 350τμ ( μία πισίνα διάδρομος και μία πισίνα με αναδυόμενο πυθμένα) και 300τμ (πισίνα με αναδυόμενο πυθμένα) αντίστοιχα.

Λογοθεραπεία: Γίνεται αξιολόγηση, διάγνωση και οργάνωση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος βασιζόμενοι στην συμπτωματολογία του κάθε ασθενή και την πάθησή του ξεχωριστά.

Ψυχολογική Υποστήριξη: Έπειτα από τραυματισμό ή κάποια νευρολογική ασθένεια η ζωή του ατόμου αλλάζει άρδην  και χρειάζεται βοήθεια τόσο σε πρακτικό , όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

“Το 90% του κόστους καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ”

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ασθενών που μπορούν να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης μέσω ΕΟΠΥΥ:

Η πρώτη κατηγορία είναι οι ασθενείς κλειστής νοσηλείας, δηλαδή οι ασθενείς που παραμένουν εντός του Κέντρου για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση του προβλήματός τους.  Για την κατηγορία αυτή ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το 90% του κόστους και ο ασθενής πληρώνει  10ευρώ/ ημέρα πλέον Φ.Π.Α. για το πιο οικονομικό δωμάτιο. Για να εισαχθεί ο ασθενής σε ΚΑΑ πρέπει να νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική. Πριν το εξιτήριό του ασθενούς, πρέπει να υποβληθεί αίτημα  από τον ιατρό, που τον παρακολουθεί , προς τον ασφαλιστικό του φορέα (ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να δοθεί η έγκριση για τη νοσηλεία του σε ΚΑΑ.

Στην δεύτερη κατηγορία είναι οι εξωτερικοί ασθενείς που έρχονται στο Κέντρο για να κάνουν την θεραπεία τους και φεύγουν(δεν απαιτείται δηλαδή διανυκτέρευση στο Κέντρο). Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση συνεδριών Αποκατάστασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ασφαλιστικός φορέας του ασθενούς και έγκριση από τον αρμόδιο ελεγκτή.

Στην περίπτωση αυτή το κόστος καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό φορέα.

Info 

Ολύμπιον – Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα

Τηλ : 2611100600

olympion-rehab.com

Related posts

Οι δερματολόγοι παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου : Όχι στις μεταμοσχεύσεις μαλλιών στην Τουρκία

4press

Ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν αποκτήσει παιδί -Είναι ο αληθινός γιός τους; – Πόσο μοιάζει στους «γονείς» του (φωτό)

4press

Πώς να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις οθόνες – Ο κανόνας 20-20-20

4press