Χωρίς κατηγορία

Ζοφερή είναι η εικόνα που περιγράφει η Fitch για την μετά κορωνοϊό εποχή – Άνιση ανάπτυξη, μεγάλα χρέη και επιχειρήσεις ζόμπι

Έρχεται άνιση ανάπτυξη, μεγάλα χρέη και επιχειρήσεις ζόμπι… εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού – Η ανάκαμψη δεν είναι και τόσο βέβαιηΆνιση ανάπτυξη, μεγάλα χρέη, μη βιώσιμες επιχειρήσεις και υψηλή ανεργία θα είναι η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch.
Οι «ουλές» που θα αφήσει πίσω της η κρίση θα είναι διαρκείς, αναφέρει ο οίκος, τονίζοντας ότι ως συνέπεια του μετριασμού του ευρύτερου αντίκτυπου της πανδημίας (συμπεριλαμβανομένων των lockdown), σημειώθηκε σημαντική αύξηση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία.
Μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω κρατικές δαπάνες για να βοηθήσουν τις οικονομίες να ανακάμψουν, ειδικά όταν η συνολική ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα παραμένει σε συγκρατημένα επίπεδα.
Μετά την πανδημία, οι κυβερνήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση για να αντιμετωπίσουν ζητήματα δημόσιας πολιτικής, όπως κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες, μέσω μεγαλύτερων δαπανών για υπηρεσίες υγείας ή αυξημένων πληρωμών πρόνοιας.
Παρά τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, τέτοιες αποφάσεις δαπανών ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας με τον ίδιο τρόπο όπως οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, αναφέρει η Fitch.
Το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος της κρίσης του κορωνοϊού θα διατηρήσει αυξημένες τις ανάγκες χρηματοδότησης των κυβερνήσεων σε μεσοπρόθεσμη βάση, ιδίως με φόντο την περιορισμένη πρόοδο στη μείωση του δημόσιου χρέους μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Όπως αποτυπώνεται μάλιστα στον Fitch Fiscal Index, η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών του 2020 σε όλα τα κράτη αναμένεται να είναι πιο σοβαρή από εκείνη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ο δείκτης Fitch Fiscal συνδυάζει και εφαρμόζει τις ποσοτικές φορολογικές μεταβλητές από το κυρίαρχο μοντέλο αξιολόγησης της Fitch σε μεμονωμένες χώρες.
Image
Μάλιστα, όπως επισημαίνει η Fitch, οι κυβερνήσεις θα έχουν πιο περιορισμένα buffer και ανθεκτικότητα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του σοκ του κορωνοϊού.
Αυτό συμβαίνει όμως με τη βασική εξαίρεση την Κίνα, όπου τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την πανδημία και τη στήριξη της οικονομίας απέδωσαν.

Άνιση ανάπτυξη και απασχόληση, μη βιώσιμες εταιρείες

Σύμφωνα με την Fitch, η οικονομική ύφεση μετά την πανδημία ενδέχεται να μην ακολουθείται από τυπικές κυκλικές ανακάμψεις.
Ορισμένοι τομείς είναι πιθανό να βιώσουν παρατεταμένες περιόδους χαμηλής ανάπτυξης και απασχόλησης, ιδίως εάν οι αυτοεπιβαλλόμενες συμπεριφορικές αλλαγές συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζήτηση.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις κυβερνήσεις να παρέμβουν για να στηρίξουν την απασχόληση, ιδίως όταν το κράτος διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο (π.χ. Κίνα).
Image
Δεν αποκλείεται επίσης να επεκταθούν οι κυβερνητικές πολιτικές που οδήγησαν στην αναστολή των πτωχεύσεων και ή των κανόνων αποκλεισμού σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μαζί με την κανονιστική ανοχή από τους ρυθμιστικούς φορείς σχετικά με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.
Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα μέτρα, μαζί με μεγαλύτερη κυβερνητική βοήθεια που προορίζεται να βοηθήσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική ρευστότητα, ενδέχεται αντ ‘αυτού να καθυστερήσουν το κλείσιμο μη βιώσιμων επιχειρήσεων.
Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να μειώσει το δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης.
Με την πάροδο του χρόνου, η παρατεταμένη πορεία ανάκαμψης μπορεί να προκαλέσει αύξηση των εταιρικών πτωχεύσεων – ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανθεκτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες με πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές θα μπορούν να διατηρήσουν τη ρευστότητα του ισολογισμού.
Αυτό με τη σειρά του είναι πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα εμπόδια για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές δαπάνες του ιδιωτικού τομέα.
Όταν οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα ανακάμπτουν, η μορφή που παίρνει είναι πιθανό να αντικατοπτρίζει τις νέες αλλαγές στις συνήθειες και τις προτεραιότητες των καταναλωτών.
Παρόλο που η αύξηση των δαπανών αναμένεται τελικά να ανακάμψει σε επίπεδα πριν από την πανδημία, οι καταναλωτές με επισφαλή κατάσταση απασχόλησης και περιορισμένες αποταμιεύσεις θα μειώσουν τα συνολικά επίπεδα δαπανών έως ότου σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.
Η φορολογία μπορεί επίσης να χρειαστεί να αυξηθεί.
Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας – ευχέρεια αγαθών και υπηρεσιών, φορολογικά έσοδα με βάση την κατανάλωση και πρόσβαση στην πίστωση.
Με τη σειρά τους, αυτές οι συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο προληπτικό ποσοστό αποταμίευσης, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση και τη ζήτηση πίστωσης.
Image

Ο αντίκτυπος στις τράπεζες ποικίλλει ανά περιοχή και μέγεθος οντότητας

Τα πιο απαιτητικά λειτουργικά περιβάλλοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα τείνουν να καταστέλλουν τις δραστηριότητες δανεισμού, οι οποίες με τη σειρά τους τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τα κέρδη.
Αυτό οδηγεί σε μεσαίο αρνητικό αντίκτυπο για τις τράπεζες στις περισσότερες περιοχές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, οι επιπτώσεις των αξιολογήσεων για τις τράπεζες θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, την έκταση της φορολογικής στήριξης από την κυβέρνηση στους υποκείμενους οφειλέτες και το μέγεθός τους, αναφέρει η Fitch.  
Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης επηρέασαν θετικά τα κέρδη των τραπεζών λόγω των χαμηλότερων πιστωτικών απωλειών από ό, τι θα συνέβαινε διαφορετικά.
Και δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένουμε αυξημένη δημοσιονομική στήριξη για την πραγματική οικονομία σε μελλοντικές κρίσεις, η οποία θα υποστηρίζει το κεφάλαιο των τραπεζών, αλλά θα βαρύνει την κρατική πιστοληπτική ικανότητα.
Για όλες εκτός από τις πολύ μεγαλύτερες παγκόσμιες και συστημικά σημαντικές τράπεζες (G / DSIBs), αυτές οι συνθήκες παρουσιάζουν μια μέτρια αρνητική επίπτωση στην αξιολόγηση και πιθανότατα θα χρησιμεύσουν ως ένας άλλος καταλύτης για την ενοποίηση της βιομηχανίας.
Οποιαδήποτε υπερβολική επιβάρυνση χρέους ή εκτεταμένη ρυθμιστική ανοχή μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα για τις τράπεζες που ειδικεύονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο ρόλος των τραπεζών ανάπτυξης και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των υπερεθνικών οργανισμών, θα γίνει ακόμη πιο σημαντικός σε πολλές οικονομίες.
Όχι μόνο θα υπάρξουν λιγότερες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά αυτές οι οντότητες θα αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για τη δημόσια υποδομή – πιθανώς οδηγώντας σε απώλεια μεριδίου αγοράς για τις εμπορικές τράπεζες.
Ο αυξημένος ρόλος τους για τις περιφερειακές κυβερνήσεις σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος να μειωθεί η πιθανότητα στήριξης για τις τράπεζες πολιτικής και ανάπτυξης.

Related posts

Ζευγάρι λευκών γέννησε Κινεζάκι… λόγω λάθους!

4press

Τι μάθαμε για το «άνοιγμα» του skroutz.gr στο delivery, την Εθνική και τη χωριάτικη με χαλούμι και πού ψάχνουν για γραφεία τα funds

4press

Έρχεται στην Πάτρα ο Μάκης Βορίδης

4press