Επικαιρότητα

Προσφορές 29/12 για έργα άρδευσης/ύδρευσης σε Αμβρακία – Αμφιλοχία, Βάλτο, ύψους 52 εκατ. ευρώ

Άλλος ένας διαγωνισμός για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων (φράγμα, άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρικά) στην περιφέρεια της χώρας προγραμματίζεται να προσελκύσει προσφορές από ενδιαφερόμενους εντός της εορταστικής περιόδους, και εφόσον βέβαια δεν δοθεί κάποια παράταση από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Ειδικότερα, για τις 29 Δεκεμβρίου 2022 ορίστηκε η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών για τα «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ Α’ ΦΑΣΗ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», αξίας 65 εκατ. ευρώ περίπου (χωρίς ΦΠΑ στα 52,016 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για ένα ακόμα από τα 5 αντίστοιχα έργα που πρόσφατα μόλις το υπουργείο «έβγαλε» προς δημοπράτηση. Το έργο είναι εγγειοβελτιωτικό , περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών αναγκών της περιοχής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 36 μήνες.

Η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται δυτικά του ποταμού Αχελώου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και περιλαμβάνει τις τρεις ξεχωριστές περιοχές: Αµβρακίας – Αµφιλοχίας, Κατούνας – Κονοπίνας και Βάλτου. Διοικητικά, η άμεση περιοχή του έργου υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και στη Δ.Ε. Φυτειών του Δ. Ξηρόμερου. Με την ολοκλήρωση των έργων στις περιοχές αυτές συνολικά θα αρδεύονται σχεδόν 33,5 χιλιάδες στρέμματα καθαρής έκτασης.

Σύντομη περιγραφή – γενικά χαρακτηριστικά του έργου

Α) εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας:

• Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, • Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης, • Δυο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, • Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές, • Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δόμους που θα δημιουργηθούν, • Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων • Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης, • Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 11.500 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α΄ φάσης περιοχών Βάλτου

• Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, • Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, • Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, • Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης, • Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες, • Αντιπλημμυρικά -αποχετευτικά δίκτυα • Έργα αγροτικής οδοποιίας • Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από την συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Related posts

Στον “Παλμό” της επικαιρότητας με την Ευτυχία Λαμπροπούλου

4press

Τι είπε ο Χάρης Θεοχάρης για επιδόματα και φορολογική πολιτική – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης

4press

ΠΑΤΡΑ: Ο Δήμος ανακοινώνει την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα

4press