Υγεία & Fitness

Ε.Σ.Α.μεΑ: Παραμένουν οι διακρίσεις σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Φως στις κοινωνικές αντιλήψεις, στάσεις και στις προκαταλήψεις για την αναπηρία ρίχνει το Ευρωβαρόμετρο. Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι παρά το γεγονός η Ελληνική κοινωνία έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προς την αποδοχή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα παραμένουν εκτεταμένες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι  λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στη χώρα (47%), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, «νιώθουν άνετα» στην ιδέα ότι ένα από τα παιδιά τους συνάπτει δεσμό με άτομο με αναπηρία.

Οι Έλληνες καταγράφουν το τρίτο μεγαλύτερο εθνικό ποσοστό (53%) πολιτών που πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένες στη χώρα (Ε.Ε.: 44%).

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην χώρα μας καταγράφεται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που αναφέρουν ότι έχουν κοινωνικές συναναστροφές με άτομα με αναπηρία καταγράφεται στην Ελλάδα: 46% έναντι 63% σε επίπεδο Ε.Ε..

Ενθαρρυντικό είναι ότι περισσότεροι από τους 8 στους 10 υποστηρίζουν ότι αισθάνονται άνετα με την ιδέα ενός ατόμου με αναπηρία στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας και οι 9 στους 10 «νιώθουν άνετα» με το ενδεχόμενο να έχουν έναν συνάδελφο με αναπηρία.

Βήματα θα πρέπει να γίνουν στα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς οι μισοί πολίτες της χώρας θεωρούν ότι η αναπηρία στην Ελλάδα είναι δυνητικό μειονέκτημα για έναν υποψήφιο εργαζόμενο (Ελλάδα: 51%,  ΕΕ: 41%).

Αξιοσημείωτο είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δραστηριοποίησης στην Ε.Ε. εμφανίζουν οι Έλληνες σε επίπεδο ατομικής δράσης για την άρση των διακρίσεων: βρίσκονται μάλιστα μεταξύ των 4 τελευταίων χωρών στη «συμμετοχή σε οργάνωση- εκστρατεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων» και την «τοποθέτηση σε ζητήματα διάκρισης στον χώρο εργασίας».

Η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στα σχολικά μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό, καταλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θετικών στάσεων, με το 93% του εθνικού δείγματος να συμφωνούν. Ωστόσο, το 1/3 του δείγματος, παρότι εκφράζουν θετική γνώμη, διαπιστώνεται ότι διατηρούν ενδοιασμούς, καθώς δηλώνουν «μάλλον» και όχι απολύτως σύμφωνοι με αυτό το μέτρο.

Λήψη μέτρων

Με στόχο την άρση των στερεοτύπων και την διάδοση της κοινωνικής αντίληψης για την αναπηρία η Ε.Σ.Α.μεΑ., δίνει έμφαση στα στοιχεία που προκύπτουν από το  Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας δημοσιεύει στο σημερινό 6ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης, κ.ά..

Στην Ελλάδα η συνολική εξέταση των δεικτών που παρουσιάζονται οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών της χώρας επενεργούν ταυτόχρονα αντιφατικοί παράγοντες.

Παρά την αποδοχή των αρχών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας, αναδύονται σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού φοβικές και συντηρητικές στάσεις που συνδέονται με εμμένοντα αρνητικά στερεότυπα για την αναπηρία.

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Α.μεΑ. οι προσπάθειες  της Πολιτείας για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τις διακρίσεις αλλά και στο κομμάτι της ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, είναι τουλάχιστον ισχνές.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την επέκταση της νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και εκτός του πεδίου της απασχόλησης. Σύμφωνα  και με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που εξέτασε την πρόοδο της χώρας ως προς την υλοποίηση της Σύμβασης, είναι αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να εγγυάται την ίση μεταχείριση και την προστασία από τις διακρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα και εξατομικευμένη στήριξη, καθώς και  προστασίας από την άρνηση εύλογων προσαρμογών, ιδιαίτερα σε σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή καλεί τη χώρα να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση νομοθεσίας (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 74 του νόμου 4488/2017), έτσι ώστε να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση και να απαγορεύσει τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, η Ε.Σ.Α.μεΑ. τόσο στην ενναλακτική έκθεση (alternative report) που υπέβαλλε στην επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όσο και στο Ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που έθεσε ενώπιον της ελληνικής κυβέρνησης,  έχει αιτηθεί  μέτρα για την εμπέδωση της σύγχρονης αντίληψης για την αναπηρία, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

 

ΠΗΓΗ:viruscom.gr

Related posts

Σίδηρος και Διατροφή

4press

Είναι η κατάθλιψη… μεταδοτική;

4press

Μade in Greece το πρώτο τεστ αίματος που θα βρίσκει την ευαισθησία σε ορμόνες του στρες – Δρ Νικόλας Νικολαΐδης & Δρ Ευαγγελία Χαρμανδάρη οι ερευνητές

4press