Ειδήσεις Τεχνολογία & Επιστήμη

Μεταβιβάσεις εξπρές μέσω Ηλεκτρονικού Φάκελου Ακινήτου με τη… «σφραγίδα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Την ένταξη του έργου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων», της δράσης «Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, υπέγραψε προ ημερών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης. Και μπορεί να πρόκειται για μια δράση χαμηλού κόστους, καθώς έχει προϋπολογισμό κάτω των 900 χιλ. Ευρώ, ωστόσο, έχει… υψηλή σημασία.

Τούτο, καθώς επιχειρεί να γλυτώσει τους πολίτες από… Γολγοθά ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα ως φορολογούμενοι που προχωρούν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Μια μεταβίβαση απαιτεί έως και 17 δικαιολογητικά και έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν ένα -ένα οι πολίτες από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς, μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Σύντομα, το «χαρτοβασίλειο» και η ταλαιπωρία των φορολογούμενων τελειώνει.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της επίσημης ένταξης της δράσης στο Ταμείο Ανάκαμψης (Πυλώνας Ανάκαμψης: Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός, Άξονας: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών), ο στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των προαναφερόμενων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει τις ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, στα πλαίσια της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και μετά την ολοκλήρωση του έργου, με τη στήριξη από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως σημειώνεται, η μεταβίβαση ενός ακινήτου αποτελεί μέχρι σήμερα μία εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία που αγανακτεί κατά βάση τους αγοραστές και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 17 δικαιολογητικά από διάφορες υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνοντας σε όλες αυτές τις υπηρεσίες να τα αναζητήσει.

Σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται σε «Εργασίες Συμβολαιογράφων» οι πράξεις, όπως είναι οι Αγοραπωλησίες ακινήτων και οι Γονικές παροχές ανέρχονται ετησίως σε περισσότερες από 100.000.

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στην υφιστάμενη διαδικασία είναι οι εξής:

 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • ΟΤΑ
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Κτηματολόγιο
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Δασική Υπηρεσία
 • ΕΦΚΑ

Ο στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των προαναφερόμενων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Κτηματολόγιο
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Δασική Υπηρεσία
 • ΕΦΚΑ
 • Μητρώο Πολιτών
 • Ελληνική Αστυνομία
 • Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις
 • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ)

Γενικότερα χαρακτηριστικά του ΠΣ θα πρέπει να είναι:

 • «ανοικτή» (open), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή όλων των έτοιμων λογισμικών που θα προταθούν,
 • χρήση ανοιχτών προτύπων/εργαλείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ISA2 & Connecting Europe Facility Building Blocks ώστε να διασφαλιστεί και η διαλειτουργικότητα μεταξύ δημοσίων διοικήσεων των χωρών μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • πολυεπίπεδη (multi-tier), βασισμένη στις απαιτήσεις του Διαδικτύου (web based), και
 • αρθρωτή (modular), ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.
 • συμβατότητα με το G Cloud

Επίσης, το ΠΣ θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω βασικές τεχνολογικές αρχές, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών:

 • Διαφάνεια και εξωστρέφεια
 • Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων (Reusability)
 • Προσαρμοστικότητα (Flexibility)
 • Πρότυπα (Standards)
 • Κλιμάκωση (Scalability)
 • Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response)
 • Φιλικότητα προς το χρήστη (User friendliness)
 • Διαθεσιμότητα (Availability)
 • Ανοχή σφαλμάτων (Fault tolerance)
 • Συντήρηση (Maintenance) και αναβάθμιση (Updating)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)

Το έργο αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση χρήσης ανθρώπινων πόρων των δημόσιων υπηρεσιών, που έχουν μειωθεί δραστικά λόγω της πανδημίας. Οι συμβολαιογράφοι και οι συμβαλλόμενοι θα εξοικονομήσουν πολύ χρόνο μειώνοντας τις μετακινήσεις στους δημόσιους φορείς. Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθούν περαιτέρω οφέλη σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος (πράσινη μετάβαση), μέσω της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρονικών διαδικασιών, χωρίς τη χρήση έγχαρτων δικαιολογητικών και με λιγότερες μετακινήσεις.

Αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική συμβολή, μέσω της υλοποίησης του καινοτόμου ΠΣ Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης, το οποίο πρόκειται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών πολλών διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, το ΠΣ θα αποτελέσει κίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, μειώνοντας την τεράστια γραφειοκρατία που βαραίνει την αγορά των ακινήτων και απασχολεί κατά κύριο λόγω τους επενδυτές

ΟΡΟΣΗΜΑ

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποδράσεων: 1. Απόκτηση άδειας κατασκευής α) Πλήρης διασύνδεση του συστήματος e-Άδειες με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΣΦΑ) β) Βελτίωση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 2. Λήψη ηλεκτρικής ενέργειας: 2ο τρίμηνο 2024.

Κατάργηση της κοινοποίησης της επιφάνειας του κτιρίου στον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκλήρωση της ενοποίησης του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους δήμους (διαβίβαση εγκυκλίου που θα εκδοθεί για τη νέα διαδικασία) 3. Λήψη πιστώσεων: Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία πλαισίου ασφαλών συναλλαγών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία: 1ο τρίμηνο 2023.

Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποδράσεων: 1. Λήψη πιστώσεων: α) Ολοκλήρωση της δημιουργίας πλήρως λειτουργικού μητρώου ασφαλών συναλλαγών 2. Πλήρης λειτουργία της πλατφόρμας για την απόκτηση άδειας κατασκευής. μεταξύ άλλων μέσω του αναγκαίου εξοπλισμού και της κατάρτισης του προσωπικού 3. Καταχώριση ακίνητης 4ο τρίμηνο 2023 περιουσίας Έναρξη πλήρους λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στο διαδίκτυο: 4ο τρίμηνο 2023.

Related posts

“Δεν ανοίγουν τα σύνορα” “Θύματα των Fake news” -λέει ο Δ. Βίτσας (φώτο-βίντεο)

4press

Στον εισαγγελέα ο 16χρονος που μαχαίρωσε με σουγιά συμμαθητή του

4press

120 δόσεις με πολλούς σκοπέλους

4press