Ειδήσεις

Βουλή: Την Πέμπτη η ψηφοφορία για τη συνθήκη των Πρεσπών

Την Πέμπτη πρόκειται να ολοκληρωθεί η συζήτηση της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή, σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Βάσει της απόφασης, η συμφωνία θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στην Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας και στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη και την Πέμπτη, με συνεδριάσεις που θα ανοίγουν στις 10:00 το πρωί και θα κλείνουν στις 02:00 τα ξημερώματα.


Η επικεφαλής της ΔΗΣΥ, Φώφη Γεννηματά, δεν έχει αποστείλει ακόμη στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή με την οποία θέτει εκτός Κ.Ο. τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, γεγονός που θα ενεργοποιούσε διαδικασία αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.


Προς το παρόν, στην Επιτροπή μετέχουν δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Δημήτρης Καμμένος και ο Σπύρος Δανέλλης. Ο κ. Δανέλλης, μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του Ποταμιού, δεν μετείχε σε καμία επιτροπή και έτσι επέλεξε να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Στην Επιτροπή μετέχει επίσης ακόμη ο κ. Θεοχαρόπουλος ως βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Όπως έγινε γνωστό την Κ.Ο. των ΑΝΕΛ θα εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος Καμμένος.


Οι σχετικές αποφάσεις του προέδρου της Βουλής αναρτήθηκαν στην κοινοβουλευτική διαφάνεια. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Δανέλλης τοποθετείται στην Επιτροπή με βάση το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.5 του Κανονισμού.

Το άρθρο 31 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «ο πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και των ανεξαρτήτων, με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 29 παρ. 5 τoυ Kανoνισμoύ» και ότι «για να εξασφαλίζεται η συμμετoχή όλων των βoυλευτών και να διατηρείται η κατ’ αναλoγία εκπρoσώπηση όλων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στις επιτρoπές μπoρεί να αυξoμειώνεται o αριθμός των μελών κάθε επιτρoπής με απόφαση τoυ πρoέδρoυ της Boυλής, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή».


Σε ό,τι αφορά τον Π. Καμμένο, όπως διευκρινίστηκε θα συμμετέχει στη συνεδρίαση σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κατσίκη, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι «1. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ παραιτoύνται από αυτές αντικαθίστανται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας. 2. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ απoυσιάζoυν ή κωλύoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς αναπληρώνoνται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας. 3. Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών ενεργεί o πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ αναπληρωτή τoυ».
Κοινοβουλευτική εκτροπή καταγγέλλει η Ν.Δ.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, πέραν της κλήρωσης για την αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων βουλευτών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, θα συνιστά κοινοβουλευτική εκτροπή. Αυτό τόνισε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Κώστας Τσιάρας, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νίκου Βούτση, να κάνει δεκτή την πρόταση του ανεξάρτητου βουλευτή Σπύρου Δανέλλη να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, που θα συζητήσει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.


«Η Ν.Δ. απέρριψε με κάθε τρόπο τον ορισμό του ανεξάρτητου βουλευτή Σπύρου Δανέλλη από τον πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Ενόψει μίας απόφασης πολύ κρίσιμης, που συγκεντρώνει το απόλυτο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δεν μπορεί να ακολουθούνται διαδικασίες που εγείρουν ερωτήματα και πιθανές σκοπιμότητες» τόνισε ο κ. Τσιάρας και κατέληξε: «Επιμένουμε ότι για τις κενές θέσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας πρέπει να γίνει κλήρωση. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση του προέδρου της Βουλής σχετικά με το θέμα αυτό ή η επιμονή του στον ορισμό του κ. Δανέλλη, θα συνιστά κοινοβουλευτική εκτροπή».


Επιστολή Δ. Καμμένου για την εκπροσώπηση των ανεξάρτητων βουλευτών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας
Στο μεταξύ, επιστολή με την οποία διαμαρτύρεται διότι ορίστηκε ο Σπύρος Δανέλλης μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας της Βουλής χωρίς να ερωτηθούν προηγουμένως όλοι οι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές, απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Δημήτρης Καμμένος.
Ο κ. Καμμένος, παρότι μετέχει ως ανεξάρτητος βουλευτής στην Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής ‘Αμυνας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής στην οποία αναφέρει τα εξής:


«Κατόπιν πληροφόρησης μου γνωστοποιήθηκε ότι πρόκειται να επεκταθεί η συμμετοχή των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων κατά ένα πρόσωπο. Να μην ληφθεί καμία αυθαίρετη απόφαση για την εκπροσώπηση αυτή προτού οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποφασίσουμε με τον προβλεπόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, τρόπο για τον βουλευτή που θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Θα ενημερωθείτε σχετικά με έγγραφο που θα κατατεθεί από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Ν. Νικολόπουλο στη Διάσκεψη των Προέδρων. Θεωρώ απαράδεκτο, καθώς συνιστά προσβολή προς το πρόσωπό σας, ότι δήθεν αποφασίσατε, χωρίς να ερωτηθεί ουδείς εκ των ανεξαρτήτων βουλευτών, να ορίσετε τον ανεξάρτητο βουλευτή, Σπύρο Δανέλλη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων».
Στ. Παναγούλης: Πραξικοπηματική απόφαση ο ορισμός Δανέλλη στην Επιτροπή
Η απόφαση του προέδρου της Βουλής για τη συμμετοχή του Σπύρου Δανέλλη στην επικειμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων προκάλεσε την αντίδραση του ανεξάρτητου βουλευτή Στάθη Παναγούλη, ο οποίος έκανε λόγο για «αντιδημοκρατική, αλλά και πραξικοπηματική» πράξη.


«Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ορίσατε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Σ. Δανέλλη. Επειδή δεν ερωτήθηκα και επειδή η πράξη σας είναι όχι μόνο αντιδημοκρατική αλλά και πραξικοπηματική, που θυμίζει εποχές του αποφασίζουμε και διατάζουμε, επειδή μαζί με τον συνάδελφο Ν. Νικολόπουλο είμαστε ανεξάρτητοι βουλευτές από το Νοέμβριο του 2015, σας ζητώ όπως ανακαλέσετε την απόφασή σας αυτή» αναφέρει ο κ. Παναγούλης με επιστολή του προς τον κ. Βούτση.
Καλεί παράλληλα τον πρόεδρο της Βουλής να ανακαλέσει την απόφασή του και ζητεί να συμμετέχει στην Επιτροπή ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές: Ν. Νικολόπουλος, Γ. Λαζαρίδης και Γ. Αμυράς, προτείνοντας σε διαφορετική περίπτωση να γίνει κλήρωση.
«Επειδή μαζί με τον συνάδελφο Ν. Νικολόπουλο είμαστε ανεξάρτητοι βουλευτές από το Νοέμβριο του 2015, σας ζητώ όπως ανακαλέσετε την απόφασή σας αυτή και χωρίς να προτείνω τη συμμετοχή μου σε αυτή την επιτροπή, παρακαλώ να επιλέξετε ανάμεσα στους συναδέλφους κ.κ. Ν. Νικολόπουλο, Γ. Λαζαρίδη και Γ. Αμυρά. Διαφορετικά, παρακαλώ να προβείτε σε κλήρωση» σημειώνει ο κ. Παναγούλης.


Πηγή: ΑΜΠΕ

Related posts

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου

4press

Στον ανακριτή ο 76χρονος που κρατείται για ασελγείς πράξεις εις βάρος των ανήλικων εγγονών του

4press

«Πρεμιέρα» Πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Δείτε εδώ τα θέματα!

4press

Leave a Comment