Ειδήσεις

ΕΦΚΑ: Χωρίς εισφορά υγείας επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την στρατιωτική θητεία

Οδηγίες δίνει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς οι οποίοι εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του ΕΦΚΑ για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τους.

Ως έναρξη ισχύος της διάταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ορίζεται η 1/3/2018, (άρθρ.23 παρ.8 δευτ.εδάφιο). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την νέα διάταξη. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως 28/2/2018, θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νεώτερες οδηγίες. Τέλος, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 31/12/2016 και έχουν κριθεί ή εκκρεμούν, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης λόγω στράτευσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: – Υποβολή σχετικού αιτήματος – Ενεργή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με ιδιότητα Μη Μισθωτού, για όλο το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας ή μέρος αυτής. – Αποδεδειγμένη περίοδος στρατιωτικής θητείας.

Η έναρξη εξαίρεσης ανατρέχει την 1η του μήνα της στράτευσης ενώ η λήξη, την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα λήξης της θητείας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ. Το αίτημα υποβάλλεται κατά την έναρξη της στρατιωτικής θητείας και όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης της.

– Το αίτημα συνοδεύεται από βεβαίωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν γενικά στοιχεία στράτευσης του ασφαλισμένου και, οπωσδήποτε, η χρονική διάρκεια της θητείας.

– Ελέγχεται ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με ιδιότητα Μη Μισθωτού.

– Εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης κλάδου υγείας

– Η περίοδος εξαίρεσης απεικονίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα “Ασφάλιση-Έσοδα”, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/91/156557/6-22019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής της θητείας, ή τροποποίησης του αρχικού διαστήματος διάρκειας στρατιωτικής θητείας οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό Τύπου Α΄, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ορθά το χρονικό διαστήματος της εξαίρεσης.dikaiologitika.gr

Related posts

ΑΣΕΠ: Έρχονται 500 προσλήψεις, αναλυτικά το ΦΕΚ

4press

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις άρχισαν -Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή

4press

Αχαΐα : Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σαλμενίκο Αιγιάλειας- Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ

4press

Leave a Comment