Ειδήσεις

120 δόσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα – τι πρέπει να ξέρετε

Τίθεται σε λειτουργία από τη Δευτέρα 20 Μαϊου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση που προβλέπει την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.

Το money-money.gr μέσα από 14 απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους οφειλέτες- φυσικά πρόσωπα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με βάση τη νέα αυτή ρύθμιση:

1- Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία. Οι εντάξιμες οφειλές είναι ειδικότερα αυτές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31-12-2018.

2-Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων και το ποσό κάθε δόσης;

Σε φορολογούμενους-φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό δηλωθέν, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών κλιμακούμενων από 4% έως 25%.

Οι συντελεστές αυτοί:

α) μειώνονται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και κλιμακώνονται από 3% έως 24% για κάθε οφειλέτη με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

β) μειώνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 2% έως 23% για κάθε οφειλέτη με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

γ) μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 1% έως 22% για κάθε οφειλέτη με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

3-Υπάρχουν «κόφτες» στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων;

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

– το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

– ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18

– ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.


4-Ποιες οφειλές δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν στο μέγιστο αριθμό δόσεων των 120;

Γενικά οι οφειλές που είναι χαμηλότερες των 3.600 ευρώ δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν σε 120 δόσεις σε καμία περίπτωση, καθώς ισχύει ο περιορισμός ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ (3.600 ευρώ : 30 ευρώ ελάχιστη μηνιαία δόση = 120 δόσεις). Οι οφειλές μέχρι τα 3.600 ευρώ θα ρυθμίζονται:

– μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις αν δεν υπερβαίνουν τα 540 ευρώ

– μέχρι 33 μηνιαίες δόσεις αν δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ

– μέχρι 66 μηνιαίες δόσεις αν δεν υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

– μέχρι 99 μηνιαίες δόσεις αν δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ


5-Ποιες παγίδες κρύβει ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης;

Για να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο θα λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2017, δηλαδή ακόμη και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα καθώς και αυτά τα οποία απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος, όπως:

– τα αναδρομικά που επιστράφηκαν σε συνταξιούχους ως παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και δηλώθηκαν εφάπαξ ως εισοδήματα του έτους 2017,

– οι τόκοι καταθέσεων,

– τα επιδόματα επικινδυνότητας,

– οι αποζημιώσεις απολύσεων,

– τα επιδόματα τέκνων,

– τα προνοιακά επιδόματα και οι συντάξεις αναπήρων,

– το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,

– οι αγροτικές επιδοτήσεις και λοιπές ενισχύσεις,

– τα κέρδη από μετοχές, ομόλογα, ρέπος κ.λπ.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια μεγάλος αριθμός οφειλετών να εμφανιστεί με «φουσκωμένα» ετήσια εισοδήματα και έτσι να μην μπορέσει να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό δόσεων για την εξόφληση των οφειλών του.

Επίσης, η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν θα αναστέλλει τυχόν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς που του έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά τα ποσά που προκύπτουν από τα μέτρα αυτά θα μειώνουν ισόποσα τα υπόλοιπα των ρυθμιζόμενων οφειλών.

6-Ποια είναι η βασική προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

7-Προβλέπονται εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και των τόκων;

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση να καταβάλει την οφειλή του σε πλήθος δόσεων μικρότερο κατά 20%-90% από αυτό που προκύπτει με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, δικαιούται έκπτωσης 15%-90% επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, θα διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων.

8-Θα υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση θα επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικό Κέντρο ή Τελωνείο, που υπάγονται στη ρύθμιση δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

9-Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και οφειλές που εξοφλούνται τμηματικά με βάση άλλες ρυθμίσεις;

Στη ρύθμιση δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη και οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης έχουν υπαχθεί σε «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων.


10-Ποιες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν;

Εξαιρούνται από τη δυνατότητα ένταξης στη νέα ρύθμιση:

α) Οφειλές που εξοφλούνται τμηματικά με βάση τη ρύθμιση των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015 ή του ν. 4305/2014.

β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση.

γ) Οφειλές φορολογουμένων που έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

δ) Οφειλές, οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

11-Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 28η-6-2019, σε ειδική εφαρμογή που θα λειτουργεί στο σύστημα TAXISnet (στην ιστοσελίδα www.aade.gr).

12-Πότε και πώς ακριβώς πρέπει να πληρώνονται οι δόσεις;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η καταβολή κάθε δόσης θα γίνεται με βάση Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) είτε στις τράπεζες, είτε στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ είτε μέσω e-banking.


13- Ποια είναι τα ευεργετήματα του οφειλέτη από την υπαγωγή του στη ρύθμιση;

Η υπαγωγή του οφειλέτη και η συμμόρφωσή του στη ρύθμιση παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί για μη καταβολή οφειλής άνω των 100.000 ευρώ στο Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.


14- Πότε ο οφειλέτης χάνει την ρύθμιση;


Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

δ) υποπέσει καθ’ υποτροπή στις ακόλουθες παραβάσεις:
* μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου,
* έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,
* έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

* μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα πόσο είναι το ελάχιστο μηνιαίο ποσό για κάθε δόση, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
Έως 10.000: 120 δόσεις με ελάχιστο 30 ευρώ
14.00016030*12030*8030*4030*
15.00020030*15030*10030*5030*
16.00026030*20030*14030*8030*
17.00032030*25030*18030*11030*
18.00038030*30030*22030*14030*
19.00044036,735030*26030*17030*
20.00050041,740033,330030*20030*
21.00058048,347039,236030,025030*
22.00066055,054045,042035,030030*
23.00074061,761050,848040,035030*
24.00082068,368056,754045,040033,3
25.00090075,075062,560050,045037,5
26.0001.00083,384070,068056,752043,3
27.0001.10091,793077,576063,359049,2
28.0001.200100,01.02085,084070,066055,0
29.0001.300108,31.11092,592076,773060,8
30.0001.400116,71.200100,01.00083,380066,7
31.0001.520126,71.320110,01.12093,392076,7
32.0001.640136,71.440120,01.240103,31.04086,7
33.0001.760146,71.560130,01.360113,31.16096,7
34.0001.880156,71.680140,01.480123,31.280106,7
35.0002.000166,71.800150,01.600133,31.400116,7
36.0002.120176,71.920160,01.720143,31.520126,7
37.0002.240186,72.040170,01.840153,31.640136,7
38.0002.360196,72.160180,01.960163,31.760146,7
39.0002.480206,72.280190,02.080173,31.880156,7
40.0002.600216,72.400200,02.200183,32.000166,7
41.0002.720226,72.520210,02.320193,32.120176,7
42.0002.840236,72.640220,02.440203,32.240186,7
43.0002.960246,72.760230,02.560213,32.360196,7
44.0003.080256,72.880240,02.680223,32.480206,7
45.0003.200266,73.000250,02.800233,32.600216,7
46.0003.320276,73.120260,02.920243,32.720226,7
47.0003.440286,73.240270,03.040253,32.840236,7
48.0003.560296,73.360280,03.160263,32.960246,7
49.0003.680306,73.480290,03.280273,33.080256,7
50.0003.800316,73.600300,03.400283,33.200266,7
55.0004.550379,24.350362,54.150345,83.950329,2
60.0005.300441,75.100425,04.900408,34.700391,7
65.0006.050504,25.850487,55.650470,85.450454,2
70.0006.800566,76.600550,06.400533,36.200516,7
75.0007.550629,27.350612,57.150595,86.950579,2
80.0008.550712,58.350695,88.150679,27.950662,5
85.0009.550795,89.350779,29.150762,58.950745,8
90.00010.550879,210.350862,510.150845,89.950829,2
95.00011.550962,511.350945,811.150929,210.950912,5
100.00012.5501.045,812.3501.029,212.1501.012,511.950995,8
120.00017.5501.462,517.3501.445,817.1501.429,116.9501.412,5
150.00025.0502.087,524.8502.070,824.6502.054,124.4502.037,5

Related posts

Έσσεξ από το φορτηγό του θανάτου: Σοκάρει η 26χρονη που έστελνε μηνύματα στην μητέρα της – “Πεθαίνω γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω”

4press

ΑΧΑΪΑ ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ξεκινούν τα νέα δρομολόγια της νέας σιδηροδρομικής γραμμής

4press

Εξοικονομώ ,το νέο πρόγραμμα ,αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων

4press