Ειδήσεις

Fast track στη συνταξιοδότηση των οφειλετών στα Ταμεία

Πολλαπλή ώθηση στη συνταξιοδότηση των οφειλετών στα Ταμεία δίνει το νέο πακέτο ρυθμίσεων το οποίο έφερε προς ψήφιση στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, με στόχο την επιτάχυνση της έκδοσης νέων συντάξεων. 

Ο λόγος για τις “fast track συντάξεις” και τις “συντάξεις εμπιστοσύνης”, δηλαδή δύο διαδικασίες −ίδιες στο περιεχόμενό τους– οι οποίες οι μεν πρώτες αφορούν τις νέες (από 1η Απριλίου 2022) αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι δε δεύτερες τις εκκρεμείς (έως και 31 Μαρτίου 2022) αιτήσεις, και οδηγούν στη συνταξιοδότηση σε 3 μήνες για τις νέες αιτήσεις και σε 1 μήνα για τις ήδη εκκρεμείς.

Όπως εξηγούν στο “Κ” αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης, αν και με τις νέες ρυθμίσεις Χατζηδάκη δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το “καθεστώς” συνταξιοδότησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών χρωστούν στα Ταμεία, η επικείμενη επιτάχυνση έκδοσης της σύνταξης αποτελεί σαφές κίνητρο για την τακτοποίηση των χρεών τους, προκειμένου να μπορούν να λάβουν την οριστική σύνταξή τους.

Tι ισχύει

Υπενθυμίζεται πως, για να βγει ένας επαγγελματίας στη σύνταξη, θα πρέπει, πέραν του να έχει συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης και να έχει κλείσει τα 67 έτη του, να μη χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ στον τέως ΟΑΕΕ ή το τέως ΕΤΑΑ.

Αν ένας επαγγελματίας χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό (π.χ., αν χρωστά 23.000 ευρώ, να πληρώσει τα 3.000 ευρώ) και τα εναπομείναντα 20.000 ευρώ να τα εντάξει σε ρύθμιση 60 δόσεων-παρακρατήσεων από τη σύνταξή του.

Ωστόσο, η μεγάλη αναμονή (8 μήνες κατά μέσο όρο) για την έκδοση της οριστικής απόφασης, η οποία οδηγεί σε ολόκληρη τη σύνταξη (και όχι στην προκαταβολή των 346-384 ευρώ), και ταυτόχρονα η μεγάλη παρακράτηση επί της προσωρινής σύνταξης (333 ευρώ/μήνα για χρέη 20.000 ευρώ), η οποία οδηγούσε σχεδόν σε “εξαφάνιση” την προσωρινή σύνταξη (συνήθως γύρω στα 400-500 ευρώ), απέτρεπε πολλούς επαγγελματίες με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ, να μπουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης, μέσω της εξόφλησης του υπερβάλλοντος χρέους και της ρύθμισης των 60 δόσεων.

Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη για όσους λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, καθώς το ότι γλιτώνουν τη δόση-παρακράτηση (καθώς αυτή δεν επιβάλλεται στις προκαταβολές) είναι μόνο πρόσκαιρο, καθώς αυτή θα έρθει, και μάλιστα αναδρομικά, όταν βγει η προσωρινή σύνταξη.

Έμμεση βελτίωση

Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να αλλάξει έμμεσα, τονίζουν οι ίδιοι αναλυτές στο “Κ”, όταν −για παράδειγμα− ένας οφειλέτης γνωρίζει ότι (καθώς προβλέπουν οι διατάξεις της νέας τροπολογίας Χατζηδάκη) σε 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του (αφού υποβάλει την αίτηση μετά την 1η Απριλίου 2022) θα λάβει ολόκληρη τη σύνταξή του, μαζί και τα αναδρομικά 3 μηνών.

Συγκεκριμένα, μια παρακράτηση 333 ευρώ/μήνα (για χρέη 20.000 ευρώ), θα μειώσει, για 60 μήνες (δηλαδή 5 χρόνια), κάτω από το μισό της οριστικής-πλήρους σύνταξης του οφειλέτη επαγγελματία (γύρω στα 800 ευρώ) και όχι σχεδόν όλη −όπως ισχύει επί της προσωρινής−, επιτρέποντάς του να έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με εκείνο το οποίο θα του έμενε παίρνοντας μόνο την προσωρινή.

Η διασφάλιση από πλευράς e-ΕΦΚΑ προς τον οφειλέτη συνταξιούχο μιας βέβαιης προσδοκίας λήψης οριστικής σύνταξης σε 3 μήνες (και όχι μιας προσωρινής ή μιας ακόμα μικρότερης προκαταβολής) από την ημερομηνία αίτησης βελτιώνει αντικειμενικά τις οικονομικές δυνατότητες εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού των χρεών του (κάτι που αποτελεί απαράβατο όρο για τη συνταξιοδότηση), προκειμένου να μπορεί να βγει σύνταξη.

Εξάλλου, θα πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψιν του πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ζευγαριών οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν το ασκούν ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η πολύμηνη αναμονή της λήψης της σύνταξής τους θα τους αποστερούσε το αναγκαίο εισόδημα για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Για παράδειγμα, έστω ένα ζευγάρι στο οποίο η σύζυγος είναι μισθωτή και έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη και εφάπαξ, ενώ ο σύζυγος είναι επαγγελματίας με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ. Μπροστά στο έως τώρα βέβαιο ενδεχόμενο μιας πολύμηνης αναμονής, η σύζυγος δεν ασκεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, στερώντας έμμεσα από το ζευγάρι τη δυνατότητα εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού του χρέους του συζύγου (π.χ. με μέρος από το εφάπαξ της συζύγου). Μέσω, όμως, μιας ταχύτατης έκδοσης σύνταξης – εφάπαξ και της, έτσι, άμεσης βελτίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του ζευγαριού, θα διευκολυνόταν η ρύθμιση και των οφειλών του συζύγου, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Τα βασικά σημεία των ρυθμίσεων Χατζηδάκη

Οι κυριότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

– Ο ΕΦΚΑ εκδίδει πράξη απονομής κύριας σύνταξης (ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της) εντός προθεσμίας τριών μηνών. Στο διάστημα αυτό, δηλαδή, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα πρέπει να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος και να αποφασίσουν εάν δικαιούται σύνταξη και πόση.

– Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι πράξεις απονομής της σύνταξης εκδίδονται σύμφωνα με τα δεδομένα του ασφαλιστικού ιστορικού που είναι καταγεγραμμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΤΛΑΣ” (ή άλλα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει ο ΕΦΚΑ) και των δηλώσεων και στοιχείων που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι μαζί με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο ασφαλιστικό χρόνο από αυτόν που αναγνωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο επιπλέον χρόνος μπορεί να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών, επομένως μπορεί να υπάρχει συνδυασμός του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκεται στο σύστημα “ΑΤΛΑΣ” (για τον ασφαλιστικό χρόνο που είναι καταγεγραμμένος εκεί) και της βεβαίωσης του πιστοποιημένου επαγγελματία για τον υπόλοιπο χρόνο.

Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν επαληθεύονται πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία της διαδικασίας ταχείας απονομής σύνταξης (fast track).

-Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που ελήφθη υπόψη για την έκδοση της σύνταξης είναι μεγαλύτερος του πραγματικού χρόνου μέχρι 2 έτη, επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός ενός έτους, είτε με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δυο τρόπων. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται είτε με την τρέχουσα αξία τους, είτε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Related posts

5,2 ρίχτερ στην Πρέβεζα: Ρωγμές σε σπίτια και σχολεία – Οι πρώτες εικόνες

admin

Παράταση για την αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες

4press

Ο Κώστας Αρζόγλου για τον Γιώργο Κιμούλη: Μου είχε κάνει την ζωή κολάση

4press