Μουσικά Άρθρα

Η σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών

Η σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση επισημαίνεται από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Από τα αρχαία χρόνια ο λαός μας διδάσκονταν μουσική και χορό. Η εκμάθηση μουσικής θεωρούνταν ως η βάση της εκπαίδευσης ελεύθερων πολιτών. Σκοπός ήταν η καλλιέργεια της ψυχής και τους ήθους. Η μουσική ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την κοινωνική ζωή. Όπως υποστήριξε και ο Πλάτωνας,

«η μουσική είναι το ισχυρότερο από κάθε άλλο εργαλείο για την εκπαίδευση, επειδή ο ρυθμός και η αρμονία βρίσκουν το δρόμο τους στα ενδότερα της ψυχής».

Ποια τα οφέλη της μουσικής στην εκπαίδευση που αποκτούν τα παιδιά;

Η απλή έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα βοηθά στην τόνωση των περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την μνημονική λειτουργία, την επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών, την ανάγνωση και τον έλεγχο της προσοχής. Είναι δυνατόν, ακόμη, να εξασκηθούν και να ενισχυθούν οι λεπτές κινητικές δεξιότητες, η γλωσσική και η μαθηματική ακρίβεια, καθώς και η συνδυαστική σκέψη. Μέσω της μουσικής στην εκπαίδευση διευκολύνονται τα παιδιά να εκφράζουν τις εσωτερικές τους σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Δάσκαλοι και γονείς έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών και να τα βοηθήσουν να τα ξεπεράσουν.

Η μουσική συμβάλει στη δημιουργία δεσμών μέσω του ήχου, του τραγουδιού, της κίνησης και του χορού. Τα παιδιά, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία μουσική ομάδα ψυχαγωγούνται. Παράλληλα, μαθαίνουν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους, να εργάζονται ομαδικά, να θέτουν στόχους και να πειθαρχούν. Μαθαίνουν, ακόμη, να αγωνίζονται και να συναγωνίζονται, να εκτιμούν την προσπάθεια και να αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα.

Συμπερασματικά, η μουσική μπορεί να αποτελέσει μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, η οποία συμβάλει ουσιαστικά στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, λειτουργεί ως ισχυρό μέσο συναισθηματικής έκφρασης και διαπροσωπικής επικοινωνίας και εφοδιάζει τα παιδιά με κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θα είναι απαραίτητες στη ζωή τους ως ενήλικες.

Η διαπαιδαγώγηση της μουσικής στην εκπαίδευση της Ελλάδας.

Η Ελλάδα, σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού ως προς τη διαπαιδαγώγηση της μουσικής στην εκπαίδευση, ξεκίνησε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός νέου αναλυτικού προγράμματος. Έγινε μια προσπάθεια προσαρμογής αυτού του νέου αναλυτικού προγράμματος στις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας. Έγινε, ακόμη, και μεγάλη προσπάθεια από πολλούς φιλοσόφους, ερευνητές, μουσικοπαιδαγωγούς, οργανισμούς και συλλόγους του χώρου να υποστηρίξουν δημοσίως τη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση.

Η μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας, σχεδόν στο σύνολό της έχει ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς. Οι μαθητές, φυσικά, αναγκάζονται να πληρώνουν δίδακτρα. Σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις υπάρχουν Ωδεία που ανήκουν σε δήμους. Τα Ωδεία που σηκώνουν το κύριο βάρος της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι κυρίως ιδιωτικά. Λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο λειτουργούν ορισμένες σχολές μουσικολογίας στη χώρα μας, καθώς και ένα ΤΕΙ παραδοσιακών οργάνων. Τα μουσικά σχολεία, αν και υπήρξαν μια σημαντική καινοτομία και δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σήμερα έχουν μειωθεί αισθητά.


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:

Η σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση. Ανακτήθηκε από https://diktio-kathigiton.net/simasia-tis-mousikis/ (Τελευταία πρόσβαση 09/02/2020)

Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από http://www.aeiforum.eu/images/pdf/Music_Educ_in_Greek.pdf (Τελευταία πρόσβαση 09/02/2020)

Related posts

«Η Μουσική ενάντια στον καρκίνο» – Γράφει η Μαριλένα Καλογεράκη

4press

Τι είναι η πιανιστική προπαιδεία;

4press

«Η επαγγελματική αποκατάσταση του Μουσικού»

4press