Πολιτισμός

Νέες δράσεις 13,2 εκατ. ευρώ για να «πρασινίσουν» και εκσυγχρονιστούν οι αστικές συγκοινωνίες

Με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε νέα (τροποποιημένη ως προς κάποιους όρους) πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στη δράση «Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και Ενίσχυση της Φιλοπεριβαλλοντικής τους Διάστασης» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Καθαρές Αστικές Μεταφορές και Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος».

Δικαιούχοι του προγράμματος, που τελικά θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,24 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ της αρχικής εκτίμησης, είναι φορείς όπως οι:

  • Αττικό Μετρό Ανώνυμος Εταιρεία
  • Οδικές συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία – Ο.ΣΥ Α.Ε.
  • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. – Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής Α.Ε
  • Σταθερές συγκοινωνίες ΑΕ – ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε
  • Κοινωνία της Πληροφορίας – ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον. Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, το ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης, τεχνικής ικανότητας στόλου οχημάτων (Ο.Σ.Τ.Ι), το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε), την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ καθώς και άλλων φιλοπεριβαλλοντικών έργων κατά μήκος της γραμμής.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις (Α’ και Β’), η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένοι όροι.

Άρα, δίνεται και η δυνατότητα ολοκλήρωσης πράξης την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ενώ η προθεσμία της λήξης υποβολής των προτάσεων (η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) μεταφέρεται από 31-12-2022 σε 22-12-2023.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν ως θεματικό στόχο την υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς και ως επενδυτική προτεραιότητα την προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Related posts

Σουφλί: Ένα από τα τρία ελληνικά χωριά που διεκδικούν διάκριση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη

4press

Έξυπνες πόλεις: Πρωτιές σε Μεσσηνία και Θεσσαλία

4press

«Τιμήθηκε η μάχη της Καυκαριάς που σημειώθηκε στο Άνω Μαζαράκι»

4press