Δυτική Ελλάδα

Ακίνητα: Μέσω ΣΔΙΤ η ανάπλαση αξίας 67,33 εκατ. ευρώ του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα

Για τις 23 Μαΐου έχει οριστεί ημερομηνία υποβολής προσφορών (εκδήλωση ενδιαφέροντος – α’ φάση) για ένα κτηριακό έργο, και μάλιστα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που σχετίζεται με τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.» στην Πάτρα. Μάλιστα, όπως έχει παλιότερα αναφέρει το insider.gr, η δράση αυτή, που επί της ουσίας έχει τη μορφή ανάπλασης, προεκτιμώμενης αξίας 67,333 εκατ. ευρώ (42,332 εκατ. ευρώ η συνδρομή του Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης), έχει ενταχθεί στο «πακέτο» του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισφέρει πόρους 25 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου μετά των κτισμάτων του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. βάσει του από 23.05.2019 συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης με τον κύριο του ακινήτου, Δήμο Πατρέων, για την ανάπλαση και λειτουργική αποκατάσταση του ακινήτου, ώστε τα εντός αυτού κτίρια να καταστούν κατάλληλα για τη στέγαση των δικών της υπηρεσιών και την ανάπτυξη λοιπών κοινωφελών δράσεων για την τοπική κοινωνία. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης περιλαμβάνονται της περιοχής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κατοικία, γραφεία, τουρισμός, εμπόριο κ.α.

Η στόχευση

Ο γενικός στόχος της ανάπτυξης του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτιριακού συγκροτήματος, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοιχτού πάρκου, θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνει η πρωτοπορία της πόλης στην τεχνολογία με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας, το οποίο θα συμβολίζει μια μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Περιγραφή ακινήτου πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.

Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, το ακίνητο του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Πόλη της Πάτρας λόγω της ιστορίας του, καθώς και λόγω της θέσης του στον αστικό ιστό και των προοπτικών ανάπτυξης και αξιοποίησης που παρουσιάζονται εν όψει αυτής, δεδομένου ότι βρίσκεται σε χωρική επαφή με βασικές ζώνες επέμβασης για την ανάπτυξη της Πόλης της Πάτρας. Μέχρι σήμερα το ακίνητο παραμένει αναξιοποίητο.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «ΚΡΥΑ» ή «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» του Δήμου Πατρέων, συνορεύει με το πολεοδομικό κέντρο της Πάτρας, με το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ εφάπτεται με τον Νέο Λιμένα Πάτρας και την περιοχή πέριξ των Παραγλαύκιων αρτηριών σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) με το Νέο Λιμένα Πάτρας και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. Η συνολική έκταση του γεωτεμαχίου όπου βρίσκονται τα κτίσματα της πρώην χαρτοποιίας ανέρχεται στα 48.788, 43 τ.μ., ενώ το εμβαδό του οικοπέδου μετά την ισχύουσα ρυμοτόμηση (ΦΕΚ 645/Δ/2004) ανέρχεται σε 46.449,10 τ.μ. Η πραγματική κάλυψη του γεωτεμαχίου ανέρχεται σε 24.474,51 τ.μ. και η πραγματική δόμηση σε 35.224,10 τ.μ. και βρίσκονται σε συμφωνία με τους ισχύοντες όρους δόμησης.

Στο ακίνητο βρίσκονται τα εξής κτίρια:

α. συγκρότημα 44 κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της χαρτοποιίας και σε μικρό τμήμα των οποίων στεγάζονται σήμερα υπηρεσίες του Δήμου,

β. ένα προσωρινό λυόμενο θέατρο, επονομαζόμενο ως «Εργοστάσιο Τέχνης», το οποίο μέχρι σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα.

Με εξαίρεση το «Εργοστάσιο Τέχνης» και το κτίριο που στεγάζει ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, τα οποία είναι μεταλλικά νεότερα κτίρια, το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του ακινήτου (λοιπά 42 κτίρια) διακρίνεται σε κατηγορίες, σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής τους, το σχήμα και την προηγούμενη χρήση τους.

Χρήσεις γης

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, Δήμου Πατρέων, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι οι εξής: · Κατοικία. · Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (π.χ. Συνεδριακά κέντρα, Ελικοδρόμια). · Εμπορικά καταστήματα. · Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί. · Διοίκηση. · Εστιατόρια. · Αναψυκτήρια. · Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. · Χώροι συνάθροισης κοινού. · Πολιτιστικά κτίρια/πολιτιστικές εγκαταστάσεις. · Κτίρια εκπαίδευσης. · Θρησκευτικοί χώροι. · Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. · Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. · Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης. · Αθλητικές εγκαταστάσεις. · Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων. · Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. · Πρατήρια βενζίνης.

Η ανακατασκευή, ανάπλαση και συντήρηση του ακινήτου βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, δεδομένου ότι στοχεύει στην:

α. βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι η τελευταία στερείται ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων,

β. απόδοση στην κοινή χρήση χώρων πολιτισμού, παιδείας και αναψυχής, καθώς και χώρων πρασίνου.

Διάρκεια και αξία ΣΔΙΤ

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 27 έτη. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της κατασκευής του Έργου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, εκτιμάται σε 3 έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ΙΦΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου, στο ποσό των 42.333.512 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Η Συνολική προεκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 67.333,512 ευρώ μαζί με τους πόρους 25.000.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Related posts

Ξεκινά στην Αχαΐα η δεύτερη φάση διάθεσης τροφίμων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ

4press

Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ηγηθεί η ΠΔΕ της Μακροπεριφέρειας Μεσογείου

4press

Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Χαρ.Μπονάνο για τον αντικαπνιστικό νόμο

4press