Τεχνολογία & Επιστήμη

Βελτίωση της επίδοσης φοιτητών στα μαθηματικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο iMath: An Intelligent System to Learn Mathematics. Το ευρωπαϊκό αυτό έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, KA2 – Συνεργασίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το έργο με επιστημονικό συντονιστή το Instituto Politécnico de Bragança, (Πορτογαλία) στοχεύει στην εφαρμογή ενός εργαλείου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη βελτίωση των επιδόσεών τους στα μαθήματα των μαθηματικών.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι ευρωπαίοι εταίροι του έργου παρουσίασαν την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία του έργου τους. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι στόχοι του έργου και οι κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. Επιπλέον παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα πρότυπα και το ημερολόγιο δραστηριοτήτων για τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. Από ελληνικής πλευράς τις δράσεις συντονίζει ο Καθηγητής του Τμήματος, Σπύρος Συρμακέσης, ο οποίος στη συνάντηση ανέπτυξε την εμπειρία του τμήματος σε δράσεις ενίσχυσης τα εκπαίδευσης και των προσόντων των φοιτητών που αναπτύσσονται από το τμήμα στην Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο iMath είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://imath.pixel-online.org/

Related posts

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ολοκληρώνεται η διαβούλευση με ασφαλιστικές και εταιρείες security ενόψει της επέκτασης

4press

Ξεκινά την επέκτασή της στην περιφέρεια η Wolt – Πρώτη στάση η Λάρισα

4press

Κινέζοι χάκερ «πείραξαν» πρόγραμμα chat καναδικής εταιρείας

4press