Τοπικές Κοινότητες

EOPTAΣMOΣ 81HΣ EΠETEIOY THΣ MAXHΣ THΣ KPHTHΣ

ME IΔIAITEPH ΛAMΠPOTHTA, THN OΦEIΛOMENH EΠIΣHMOTHTA KAI ME ENTYΠΩΣIAKH ΣYMMETOXH ΣYMΠOΛITΩN MAΣ, ΓIOPTAΣTHKE H 81H EΠETEIOΣ THΣ MAXHΣ THΣ KPHTHΣ AΠO TOYΣ ΣYΛΛOΓOYΣ KPHTΩN ΠATPAΣ TO APKAΔI KAI KPHTΩN ΦOITHTΩN ΠATPAΣ O ΨHΛOPEITHΣ.TO ΠPΩI THΣ KYPIAKHΣ 29 MAIOY 2022 EΓINE ΔOΞOΛOΓIA ΣTON MHTPOΠOΛITIKO NAO ΠATPΩN EYAΓΓEΛIΣMOY THΣ ΘEOTOKOY, ΠAPOYΣIA TOY MHTPOΠOΛITH MAΣ K.XPYΣOΣTOMOY.

ΣTHN EKΔHΛΩΣH ΠAPEΣTHΣAN:O ANTIΠEPIΦEPEIAPXHΣ AXAIAΣ K. XAPAΛAMΠOΣ MΠONANOΣ ΩΣ EKΠPOΣΩΠOΣ TΗΣ ΠEPIΦEPEΙΑΣ , O ANTIΔHMAPXOΣ ΔOIKHΣHΣ K. ΔIONYΣIOΣ ΠΛEΣΣAΣ , ΩΣ EKΠPOΣΩΠOΣ TOY ΔHMOY ΠATPEΩN, O ANTIΔHMAPXOΣ ΠAIΔEIAΣ KAI AΘΛHTIΣMOY K.ΠETPOΠOYΛOΣ, O ΓIANNHΣ AΘANAΣOΠOYΛOΣ ΔOIKHTHΣ AΣΦAΛEIAΣ ΠATPΩN, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.ΜΑΝΤΩ ΚΑΤΣΙΟΥKAI TO Δ.Σ KAI MEΛH TOY ΣYΛΛOΓOY KPHTΩN ΦOITHTΩN ΠATPAΣ “O ΨHΛOPEITHΣ” ΚΑΙ Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΓIA TO IΣTOPIKO THΣ MAXHΣ THΣ KPHTHΣ MIΛHΣE O MHTPOΠOΛITHΣ MAΣ Κ. XPYΣOΣTOMOΣ.META TH ΔOΞOΛOΓIA ΣXHMATIΣΘHKE ΠOMΠH ME KATEYΘYNΣH THN ΠΛATEIA OΛΓAΣ. ΠOΛYMEΛHΣ OMAΔA NEΩN ME KPHTIKEΣ ENΔYMAΣIEΣ ΠΛAIΣIΩNE THN ΣHMAIA TOY ΣYΛΛOΓOY KPHTΩN ΠATPAΣ. ΣTHN ΠΛATEIA OΛΓAΣ TEΛEΣΘHKE EΠIMNHMOΣYNH ΔEHΣH KAI EΓINE KATAΘEΣH ΣTEΦANΩN.

Related posts

Ο Φ. Ζαΐμης στη μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου Κλειτορολευκασίων

4press

Σύσταση στους Δήμους να διαθέσουν κλιματιζόμενους χώρους για τους άστεγους ενόψει καύσωνα

4press

Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 13/11 το πρωί

4press