Συνεντεύξεις

Η Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου στη 4press: Tα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν τεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας – H Δυτική Ελλάδα είναι σε τροχιά προόδου

Συνέντευξη στην Άντυ Μαγνησαλή

Στην ηλεκτρονική εφημερίδα 4press μίλησε η Βουλευτής της Ν.Δ. Νομού Ηλείας Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου απαντώντας σε κρίσιμα θέματα, σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στους στόχους που έχει θέσει η ίδια για την Ηλεία και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα.

  • Είστε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και μάλιστα εκλέγεστε με μεγάλη πλειοψηφία από Βουλευτές όλων των κομμάτων διανύοντας  την  7η θητεία σας. Τα περιβαλλοντικά θέματα σήμερα, εν αντιθέσει με παλαιότερα, παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελούν προτεραιότητα για την ποιότητα της ζωής μας. Μιλήστε μας για το κρίσιμο αυτό αντικείμενο και πως αξιολογείτε την εργασία σας μέχρι σήμερα;

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής είναι μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, της οποίας το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, καθώς παρακολουθεί και αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν, πράγματι, τεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, καθώς το διακύβευμα που απορρέει από την προϊούσα κλιματική κρίση είναι σπουδαίο και αφορά στην υγεία και την επιβίωση του συνόλου των ζώντων οργανισμών στον πλανήτη μας. Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, υπάρχει διακομματική συναίνεση στα κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως παρατηρείται και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι μια ιδιαίτερα σημαντική Επιτροπή, η οποία φέρνει προς συζήτηση και επισπεύδει τις εξελίξεις για μια σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη χώρα μας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη σε κρίσιμα θέματα, όπως της δημόσιας υγείας. Αναδεικνύει δε καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε χρόνια περιβαλλοντικά ζητήματα. Κατά τον προηγούμενο κύκλο εργασιών της, η Επιτροπή ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τις πράσινες χρηματοδοτήσεις, την πρόληψη και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, τις νέες τεχνολογίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τη βιώσιμη ναυτιλία και τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

  • Σε επίπεδο χώρας ποια τα πιο κρίσιμα θέματα και σε ποια σημεία εστιάζεται ο δικός σας σχεδιασμός;

Καθώς το αντικείμενο της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, οι εργασίες της Επιτροπής διαμορφώνονται βάσει των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων σε σύμπλευση με το διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και των ειδικότερων περιβαλλοντικών θεμάτων ιδιαίτερα σημαντικών για τη χώρα μας, όπου αναζητείται σοβαρή πρόοδος και εξεύρεση λύσεων και εφαρμογών.

Επί παραδείγματι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αντιλαμβανόμενη τη διαρκώς αυξάνουσα σημασία της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αφιέρωσε κατά το 2019 και 2020 θεματικό κύκλο με αντικείμενο «Πράσινες και Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις». Από τις εργασίες μας προέκυψαν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες υποβάλλαμε προς την Κυβέρνηση, όπως, μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής βιώσιμων, κλιματικών και πράσινων χρηματοδοτήσεων, καθώς και η θεσμοθέτηση νέων μορφών χρηματοδοτικών εργαλείων με νομοθετική πρωτοβουλία.

Φέτος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, προτεραιοποιώντας τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα,  αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της σε δύο σημαντικούς τομείς, όπου αναζητείται σοβαρή πρόοδος και εξεύρεση οριστικών λύσεων και εφαρμογών της. Η πρώτη δέσμη ζητημάτων θα διερευνήσει ζητήματα που αφορούν σε βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, με εστίαση στις ΑΠΕ, ενώ ο δεύτερος τομέας έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, με εστίαση και στο σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης και ανακύκλωσης του αγροτικού πλαστικού.

  • Έχετε συμμετάσχει σε πολλές διασκέψεις και συνέδρια ανά τον κόσμο σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ποια είναι η εικόνα που επικρατεί σήμερα και οι δράσεις που προωθούνται;

Τόσο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής όσο και ως Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ICC Ελλάς είχαν την ευκαιρία να μετέχω σε σημαντικές διασκέψεις ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της σημαντικότερης απειλής του πλανήτη, της κλιματικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κινητοποίηση και εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και την επιτάχυνση της μετάβασης, στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και στην ανάγκη ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, αλλά και βελτιστοποίησης της διακρατικής συνεργασίας. Έμφαση δίνεται δε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Αναγνωρίζεται, τέλος, ότι η ενίσχυση της καινοτομίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

  • Παρατηρώ μέσα από τις δραστηριότητές σας ότι εργάζεστε πολύ για την Ηλεία, αλλά και ευρύτερα για τη Δυτική Ελλάδα. Ποια έργα έχετε «τρέξει» την τελευταία τριετία;

Η Δυτική Ελλάδα είναι σε τροχιά προόδου και πρωταγωνιστής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη και φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και κυρίως στόχευσης του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης. Αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική μας επιλογή να δώσουμε στην περιοχή την ώθηση που έχει στερηθεί και αυτό δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από σημαντικά έργα υποδομής. Σπουδαίο έργο είναι η κατασκευή της Ολυμπίας Οδού ως προς το τμήμα «Πάτρα – Πύργος», ένα έργο πνοής για την Ηλεία, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στην επαναλειτουργία της μετρικής γραμμής «Κάτω Αχαΐας – Πύργου», ένα έργο το οποίο, μέσω της διασύνδεσης των συγκοινωνιακών έργων, θα δώσει νέες ευκαιρίες, ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται σύγχρονα, γρήγορα, με χαμηλό κόστος και με ασφάλεια.  Αναπτύσσουμε, έτσι, τις υποδομές της Δυτικής Ελλάδας και δημιουργούμε συνδυασμένες μεταφορές. Επίσης, το 2022 έγινε και το πρώτο μεγάλο βήμα για τη θωράκιση και την ανάδειξη της Λίμνης Καραμανλή και του Φράγματος Πηνειού με την δημοπράτηση της σχετικής μελέτης και παράλληλα τη δέσμευση – με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – ποσού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Ηλεία που θα επιφέρει πολλαπλά  περιβαλλοντικά, οικονομικά και τουριστικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή.

Η Δυτική Ελλάδα, λόγω του φυσικού της τοπίου και του υψηλού πολιτιστικού της αποθέματος, αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, με τον τουρισμό να έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της Περιφέρειας.   Παράλληλα με τον κλασικό παραθεριστικό τουρισμό, αλλά και τον πολιτιστικό τουρισμό, γίνονται από κοινού προσπάθειες να αναπτύξουμε και ειδικότερες μορφές τουρισμού, όπως το βιωματικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον οικολογικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, το γαστρονομικό τουρισμό, αλλά και τον αθλητικό τουρισμό.

  • Γνωρίζετε και έχετε επισημάνει σε πολλές ομιλίες σας το θέμα της ανεργίας που πλήττει την Ηλεία και την Αχαΐα. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας;

 Οι πολιτικές της Κυβέρνησης έχουν ήδη συμβάλλει στην σημαντική μείωση της ανεργίας, η οποία από 17,5% το καλοκαίρι του 2019 μειώθηκε στο 11,6% τον Οκτώβριο 2022. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ έχουμε νομοθετήσει μία σειρά από κίνητρα για τη μετατροπή της μερικής εργασίας σε πλήρη απασχόληση.

Στην Ηλεία, το ζήτημα της ανεργίας απασχολεί σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Προς αυτόν τον σκοπό, συνεργάζομαι με τη ΔΥΠΑ για τη δημιουργία δράσεων και προγραμμάτων απασχόλησης στο Νομό, στοχευμένων στους παραγωγικούς της τομείς, αλλά και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Νομό. Πρότεινα δε τη δημιουργία Πρότυπης Σχολής Παραναυτιλιακών Επαγγελμάτων στην Ηλεία από τη Δ.ΥΠ.Α. Κάτι που ενστερνίστηκε η Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α, καθώς αναγνωρίστηκε η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας για τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα, στα οποία παρατηρείται σοβαρή έλλειψη τεχνικού προσωπικού, με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη. Επιπλέον, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία και αξιοποίηση του Καϊάφα, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα οδηγήσει σε ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε πρόσθετες θέσεις εργασίας. Εργαζόμαστε, ακόμη, πάνω στην στρατηγική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, αλλά και δημιουργίας ελκυστικών προτάσεων για χειμερινές διακοπές και θεματικό τουρισμό. Τέλος, οι δράσεις και τα σημαντικά έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο του Σχεδίου ανασυγκρότησης της Αρχαίας Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής θα δώσουν νέα πνοή στην Ηλεία και θα οδηγήσουν σε πρόσθετες θέσεις απασχόλησης.

  • Έχετε κάνει σειρά επαφών και συμβάλλετε τα μέγιστα για να υλοποιηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο σας;

Η ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Ολυμπίας είναι προτεραιότητά μας. Αποτελεί μια πολυμερή διαδικασία που γίνεται υπό την «ομπρέλα» της Κυβέρνησης και την εποπτεία του ίδιου του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία και το σχέδιο που καταρτίζεται – με σταθερά βήματα και συνεκτικά – θα αναμορφώσει ολιστικά την Αρχαία Ολυμπία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά και οικονομικά, και θα αντανακλά το όραμα για την περιοχή μας την επόμενη δεκαετία. Θα επιτρέψει να συνδεθεί η Αρχαία Ολυμπία με την πραγματική οικονομία και να κεφαλαιοποιήσει τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού που πρεσβεύει διεθνώς.

Στο σχέδιο ανασυγκρότησης της Αρχαίας Ολυμπίας έχω καταθέσει την πρότασή μου για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ακαδημαϊκών Σπουδών με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, αλλά και τη δημιουργία κτιριακών υποδομών για το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητικών Στελεχών. Προτεραιοποίησα δε την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και τη βελτίωση του αστικού ιστού και των οδικών συνδέσεων, από τις οποίες ξεχωρίζουν η σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τη θάλασσα, καθώς και της Αρχαίας Ολυμπίας με τον Επικούριο Απόλλωνα. Κατέθεσα, ακόμη, σειρά προτάσεων για τη θωράκιση της περιοχής έναντι των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της Αρχαίας Ολυμπίας και των Τοπικών Κοινοτήτων της.

Για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νομού Ηλείας, σημαντικές ήταν και οι χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα, όπως του Ομίλου Eurobank, ο οποίος υλοποίησε πρόγραμμα φυτεύσεως ελαιόδεντρων στις πυρόπληκτες περιοχές και εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον, σε συνέχεια των επικοινωνιών που είχα πραγματοποιήσει με τη Διοίκηση της Τράπεζας. Δρομολογούνται, τέλος, και χορηγίες, όπως του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Αρχαίας Ολυμπίας.

  • Σε πρόσφατη δήλωσή σας είπατε ότι  η Ηλεία πρέπει να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χάρτη με τμήματα, σχολή και κέντρο Διεθνών Πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Μιλήστε μας σχετικά με αυτή την παρέμβασή σας…

Η Ηλεία μπορεί και πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χάρτη. Στο υπό διαμόρφωση σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Ολυμπίας, έχω ήδη καταθέσει την πρότασή μου για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ακαδημαϊκών Σπουδών με έδρα την Αρχαία Ολυμπία και σύνδεση με άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους της χώρας, ενώ εισηγήθηκα την ίδρυση Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Ηλεία και τη δημιουργία κτιριακών υποδομών για το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητικών Στελεχών, κάτι για το οποίο βρίσκομαι σε επικοινωνία και με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη. Ήδη έχουμε το πρώτο σημαντικό βήμα, με την δημιουργία Φιλοσοφικής Σχολής στην Ηλεία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

  • Ποιοι οι στόχοι σας για το μέλλον;

Ένας από τους βασικούς μου στόχους για το μέλλον είναι η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, αλλά και να συμβάλλουμε στη επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε η ενέργεια να είναι προσιτή σε όλους, αλλά και για να έχουμε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον και να προστατευθεί αντιστοίχως η δημόσια υγεία.

Στόχος είναι δε να ανοίξει περισσότερο ο ορίζοντας των άμεσων ελληνικών και ξένων επενδύσεων και κυρίως η προσέλκυση πράσινων, βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων για την Ηλεία και την Ελλάδα.

Εύχομαι το 2023 να είναι μια χρονιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Related posts

«Πληρωμένη» απάντηση Πιρς Μπρόσναν σε όσους χλεύασαν το σώμα της γυναίκας του

4press

“Granello Coffee Place”: Ένα μέρος γεμάτο ενέργεια για να ξεκινήσεις την ημέρα σου!

4press

Οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν ιερέα στη θάλασσα – Με δυσκολίες ο αγιασμός των υδάτων – Δείτε βίντεο

4press