Υγεία & Fitness

Κέντρο μαστού του θεραπευτηρίου “Ολύμπιον”: Tι είναι και τι προσφέρει

Στη Γενική Κλινική Πατρών «Ολύμπιον Θεραπευτήριο» λειτουργεί Κέντρο Μαστού με σκοπό την ολιστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνέργεια διαφορετικών ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, το Ακτινολογικό Εργαστήριο συμβάλει με την Απεικόνιση (Ψηφιακή Τομοσύνθεση Μαστού, Υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας και Ελαστογραφία Μαστού, Μαγνητική Τομογραφία Μαστών) στην ανίχνευση και τη διάγνωση παθήσεων του μαστού.

Το Χειρουργικό Τμήμα που απαρτίζεται από έμπειρους χειρουργούς μαστού συμβάλλει με την κλινική εξέταση, τον υπολογισμό του κινδύνου, τις κατάλληλες και απαραίτητες σε κάθε περίπτωση χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. βιοψίες, ογκεκτομές, μαστεκτομές) και την παρακολούθηση.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο συμβάλει στην ιστολογική διάγνωση και πρόγνωση των παθήσεων του μαστού.

Το Ογκολογικό Τμήμα συμβάλει με την περεταίρω θεραπεία των ασθενών (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία).

Οι εξειδικευμένοι Ιατροί που συνεργάζονται με το Κέντρο Μαστού, κάθε εβδομάδα, κάνουν συμβούλιο με σκοπό τη συζήτηση των περιστατικών και τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Το Κέντρο Μαστού υποστηρίζεται επίσης από το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής (για την Ακτινοπροστασία εξεταζόμενων και προσωπικού, καθώς και τον Έλεγχο Ποιότητας των απεικονιστικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών), τη Βιοϊατρική Τεχνολογία, καθώς και το Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής.

Σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει σε μία μόνο επίσκεψη, εφ’ όσον το επιθυμεί η εξεταζόμενη, διαγνωστικό έλεγχο (κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα) κι αν χρειασθεί βιοψία και ιστολογική εξέταση.

Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Μαστού παρέχονται οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες:

Προληπτική Εξέταση (Screening) -Διαγνωστικό έλεγχο – Ολιστική Αντιμετώπιση

Εξατομικευμένη πρόληψη

 • Κλινική εξέταση από Ειδικό Μαστολόγο-υπολογισμός κινδύνου

 • Ψηφιακή Τομοσύνθεση Μαστού (3D Μαστογραφία)

 • Υπερηχογράφημα Μαστού Υψηλής Ευκρίνειας

  Ελαστογραφία Μαστού (τύπου ShearWave, SWE)

 • Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

 • Εντοπισμός βλάβης με συρμάτινο οδηγό

 • Απεικονιστικά καθοδηγούμενη βιοψία

 • Σήμανση βλάβης με clip πριν την έναρξη της Χημειοθεραπείας

 • Ογκολογική εκτίμηση

 • Χειρουργική επέμβαση

 • Αποκατάσταση πλαστική χειρουργική

Οι εξετάσεις Αρχειοθετούνται με ηλεκτρονικό τρόπο

Σύστημα Ψηφιακής Τομοσύνθεσης Μαστού

(3D Μαστογραφία, Selenia Dimensions,Hologic)

Ένα από τα σημαντικότερα «ιατρικά εργαλεία» στο Κέντρο Μαστού είναι το Σύστημα Ψηφιακής Τομοσύνθεσης Μαστού (SeleniaDimensions, 3D Μαστογραφία) του κατασκευαστικού οίκου Hologic. Είναι το πρώτο σύστημα Ψηφιακής Τομοσύνθεσης Μαστού που έχει εγκατασταθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Δυτική Ελλάδα.

ΤOMOΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ– Το Μέλλον στην Προληπτική Εξέταση(Screening)

Η ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ αποτελεί την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στην  απεικόνιση των παθήσεων του μαστού, καθώς η αυτόματη περιστροφή της λυχνίας επιτρέπει την τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση των μαστών, δηλαδή μια εξέταση ανώτερη της ψηφιακής (2D) μαστογραφίας.

Γιατί 3D Ψηφιακή Μαστογραφία;

Η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού επιτρέπει τη διάκριση αλλοιώσεων που λόγω επιπροβολής των ιστών είναι δυσδιάκριτες ή μη διακριτές στη 2Dψηφιακή μαστογραφία, δηλαδή επιτυγχάνει σαφέστερη ανίχνευση (καθώς παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των ορίων των αλλοιώσεων) και διάγνωση (καθώς παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των καλοήθων από τις κακοήθεις αλλοιώσεις).

Είναι η μοναδική παγκοσμίως εξέταση πιστοποιημένη από τον FDA ως ανώτερη της συμβατικής ψηφιακής μαστογραφίας ειδικά για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

-Διαθέτει μοναδική τεχνολογία για την οποία έχει αποδειχθεί με περισσότερες από 200 κλινικές μελέτες ότι ανιχνεύει περισσότερους διηθητικούς καρκίνους σε σχέση με την 2D ψηφιακή μαστογραφία με ταυτόχρονη μείωση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και των περιττών επανακλήσεων.

-Παρέχει τον συντομότερο χρόνο λήψης τομοσύνθεσης από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, μόλις 3.7  sec, μειώνοντας τον χρόνο συμπίεσης και παρέχοντας την πλέον άνετη και ανώδυνη μαστογραφική εξέταση

-Διαθέτει την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας και διαγνωστική πληροφορία (CNR)

Μαστογραφία Χαμηλής Δόσης με χρήση Συνθετικών Εικόνων

(Synthesized 2DDigital Mammography)

Ο ψηφιακός μαστογράφος τομοσύνθεσης που λειτουργεί στο κέντρο μαστού διαθέτει την πρωτοποριακή εξέλιξη της τεχνικής Τομοσύνθεσης και εγκεκριμένη από τον FDA τεχνική C-VIEW (Synthesized 2DMammography), μέσω της οποίας η δόση ακτινοβολίας και ο χρόνος εξέτασης μειώνεται στο μισό.

Υπερηχογράφημα Υψηλής Ευκρίνειας

Το Κέντρο Μαστού έχει εξοπλισθεί με το υπερηχογραφικό σύστημα AixplorerExpertEditionτου κατασκευαστικού οίκου Super Sonic Imagine, υψηλής διακριτικής ικανότητας, όπου απεικονίζονται μικρές δομές (έως και 0,25 mm), και ο μοναδικός που χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ελαστογραφίαςShearWave (ShearWaveTMElastography, SWE). Η τεχνολογία αυτή ποσοτικοποιεί αξιόπιστα και επαναληπτικά τις μηχανικές και ελαστικές ιδιότητες των ιστών και είναι συμπληρωματική του συμβατικού υπερηχογραφήματος (BMode και έγχρωμο Doppler) για τη λήψη της τελικής απόφασης στη διάγνωση.

 

Μαγνητική Μαστογραφία

Τι είναι;

Είναι μια Μαγνητική Τομογραφία, επικεντρωμένη στην μελέτη των μαστών.

Είναι συμπληρωματική προς την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα και δεν τις υποκαθιστά.

Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος σήμερα για την μελέτη των μαστών(90%).

Μπορεί να ανιχνεύσει βλάβες σε πρώιμο στάδιο, συγκριτικά με την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα.

Έχει μεγάλη αρνητική προβλεπτική αξία(>98%).

Πραγματοποιείται ιδανικά την 7η-12η ημέρα του κύκλου.

Είναι ανώδυνη μέθοδος.

Δεν έχει ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις.

Related posts

Επιστημονική Ημερίδα ” Καρκίνος Παχέος Εντέρου – Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία”

4press

Όποιος μπει σε αυτό το ρυάκι καταλήγει νεκρός – Δείτε γιατί

4press

Έλλειψη ύπνου – 9 σημάδια ότι δεν κοιμάστε όσο έχετε ανάγκη

4press